default_mobilelogo

A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség
VÉDEKEZÉSI SZABÁLYZATA A FASORI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
PROTECTION GUIDELINES AT CITY PARK LUTHERAN CHURCH

2020. május 31. Pünkösd ünnepétől / from Pentecost

 1. Belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező.
  Use the hand sanitizer when entering.
 2. Maszk használata ajánlott. Az oldalhajó földszinti és karzati részein a maszk használata kötelező!
  Using a mask is recommended. Mask use is obligatory in the aisle area!
 3. A 1,5 méteres távolság megtartását, a személyes kontaktus kerülését kérjük. (Kivéve az egy háztartásban élők.)
  Keep 1,5 meter distance. Avoid personal contact!(Except for cohabiting people.)
 4. Lezárt padsorok használata tilos!
  Limited benches will be available!
 5. Mozgó perselyezés helyett a bejáratnál lévő perselyt használjuk.
  Church offering donations will be collected at the entrance door!
 6. Mindenki a saját énekeskönyvét használja.
  Use your own hymnbook!
 7. A fóliázott éneklapot mindenki maga vegye el és helyezze vissza a bejáratnál. (Rendszeresen fertőtlenítjük!)
  Use the laminated liturgical sheets and return them after use. (Regularly disinfected!)
 8. Az úrvacsoraosztást mozgó renddel, a távolság megtartásával (3.) gyakoroljuk. A bemártott ostyát a lelkész a nyitott tenyérbe helyezi.
  Keep distance (3.) during the distribution of the Eucharist. The pastor will dip the bread into the wine and place it in the hand of the communicant.
 9. A Védekezési Szabályzat megtartását az egyházfi ellenőrzi.
  Upholding the Protection Guidelines is under the supervision of the sacristan.
Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Gal 6,2
Bear one another’s burdens, and in this way you will fulfil the law of Christ. Gal 6:2

 

Budapest, 2020. május 22.

Aradi György lelkész                    Dr. Bartha Tibor felügyelő