default_mobilelogo

2024. június 16-án a 11 órai Te Deumot követően gyülekezeti közgyűlést tartunk.

Gyülekezetünk másodlelkészét gyülekezeti lelkésszé - híványlevele és SzMSz-ünk módosításával - kívánjuk átminősíteni.

Presbitériumunk június 4-ei ülésén 100%-ban támogatta ebben Magyarkúti Tóth Katalin lelkésznőt.

 

A két dokumentum itt elérhető:

A Városligeti fasor és a Bajza utca sarkán áll az evangélikus gimnázium és templom monumentális épületegyüttese. Nem ez volt az első ilyen intézmény, hiszen Budapesten a lutheránus istentiszteletnek és oktatásnak régi hagyományai voltak. Első iskolánk 1795-ben, templomunk 1799-1808-ban, majd gimnáziumunk 1862-65-ben épült a jelenlegi Deák téren, valóságos evangélikus központot alkotva. A régi iskolaépületek azonban a 19. század végére már túl szűkek lettek, és felmerült egy új gimnázium építésének az igénye. Ez a Városligeti fasorban, végső formájában, a hozzá csatlakozó templom épülettel együtt valósult meg.

A Damjanich utcai gyülekezeti központ felújítása a sok évtizedes intenzív használat következtében szükségessé vált. A munkák hosszú előkészítés után 2008. augusztusában kezdődtek el. A korábbi elrendezést módosítva és átépítve készült el a lelkészi hivatal, gyülekezeti terem, irodák és kiszolgálóhelyiségek együttese, így az utcai fronton nagy alapterületű és világos, sok funkcióra használható gyülekezeti terem készült el, míg a kert felőli oldalon találhatók a hivatali helyiségek. A megújult központ felszentelésére 2009. április 4-én, virágvasárnapot megelőző szombaton került sor.

A templom melletti rendezetlen közterület  rendezésére és új funkcióval való felruházására Aradi György lelkész tett javaslatot a VII. kerületi önkormányzatnál. Ennek következtében 2007. október 31-én alapkőletétellel, 2008 pünkösdjén pedig a környék egészét megmozgató fesztivál keretében történt átadással és szenteléssel készült el a Reformációi emlékpark, Lestyán-Goda János szobrászművész emlékművével.

Kaczián János 1905-1923
Kemény Lajos 1923-1952
Gyöngyösi Vilmos 1952-1958
Koren Emil 1958-1971
Szirmai Zoltán 1971-2005
Aradi György 2006-tól