default_mobilelogo

Anyagi felelősség

Evangélikus egyházunk gyakorlatában az önálló egyházközségek működésének anyagi hátterét elsősorban a gyülekezeti tagok támogatása biztosítja.

Az egyházfenntartói járulék az éves rendszeres támogatás, ami a folyamatos hitéleti célú kiadások fedezésére szolgál (ezt nevezték régen egyházadónak). Minden felnőtt egyháztag ezzel a befizetési formával tudja kifejezni nevesítve is személyes anyagi támogatását saját gyülekezete irányában.

Fasori presbitériumunk 2023. január 31-i ülésén új határozatot hozott az éves egyházfenntartói járulék mértékére vonatkozóan. Így az aktív korúak számára ajánlott minimális egyházfenntartói járulék összege  30 000 Ft/év (havonta 2500 Ft), nyugdíjasoknak és szociálisan rászorulóknak 24 000 Ft/év (havonta 2 000 Ft).

A befizetés módjára ajánljuk a sárga csekkes formát, melyet most EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK pecséttel láttunk el, vagy a készpénzes befizetés gyülekezetünk pénztárába (hivatali időben vagy a templomi alkalmaink után), illetve választható a rendszeres banki átutalási megbízás. Számlaszám: OTP 11705008-22506573.

A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség nevében, a gyülekezet világi elnökeként megköszönöm gyülekezetünk eddigi és most elköteleződő tagjainak a szíves támogatását!

Dr. Bartha Tibor felügyelő

Adakozni nem kötelező és nincs kötelező mérték, de a rendszeres templomba-járók anyagi hozzájárulását kérjük. Régi szokás a jövedelem 10%-át odaadni, amit mi is javasolunk. A kitartó, rendszeres adakozók Szolgálata nagyban segíti a templom működtetésének pénzügyi tervezhetőségét, bár hisszük, hogy Isten kezében van pénzügyi boldogulásunk is.

 

Az adakozás egyik formája annak is, hogy kimutassuk Istennek a tiszteletünket; elismerjük a Nagyságát, Igazságát, Szentségét. Kimutassuk, hogy Hozzá tartozunk és Hozzá ragaszkodunk. Kimutassuk a szívünk háláját és szeretetét a Tőle kapott Áldásokért, Szeretetért, a bűnből való Megváltásunkért. Örvendezzünk a Kegyelemnek, örvendezzünk a Találkozásnak az Atyával, Jézussal, a Szentlélekkel.

 

Az adakozás egyik speciális fajtája az "egyházfenntartói járulék". Azt szeretnénk, hogy a gyülekezetet érintő meghatározó döntéseket a ténylegesen aktív, Istennel járó egyháztagok hozzák meg. Az adakozás az egyik következménye, jele lehet az elköteleződésnek és újjászületettségnek; ezért a jól mérhető rendszeres járulékfizetést a jogi választói tagság egyik feltételének is tettük.

 

Tóth András presbiter, 2019