default_mobilelogo
 • Ádvent 4. vasárnapján, december 19-én gyermekkarácsonyi esténken hangszeres és verses előadások mellett a gyerekek közösen adtak elő egy történetet Jézus betlehemi születésének háttérszereplőiről. A teli templom, az énekek, a feldíszített karácsonyfa, az ajándékok mind-mind a karácsony érzését adták a jelenlévőknek. Az ezt követő napok ünnepi istentiszteletein pedig a gyülekezet minden csoportja átélhette Jézus születésének, közénk érkezésének örömöt és reménységet adó üzenetét.
 • December 18-án hagyományos, nehéz sorsú gyerekeket és családjaikat segítő karácsonyi estét szervezett gyülekezetünk a környezetünkben élő, többszörösen hátrányos helyzetű gyerekeknek. Ajándékok, ünnepi vacsora, áhítat, és az est zárásaként Völgyessy Szomor Fanni koncertje nyújtott maradandó élményt sokaknak. Öröm volt látni a visszatérő, a gyülekezetet immáron szívükben hordozó családokat, akik egyre felszabadultabban, otthonosabban mozognak közöttünk.
 • December eleje óta templomunk oldalán új hirdetőtáblán tájékozódhatnak gyülekezetünk mindennapjairól, programjairól az érdeklődők, járókelők. A Martinyi Péter presbiter testvérünk által készített tábla az eddigi hirdetési felületet mintegy megtízszerezi. Elsők között hirdethettük ezen a táblán Fassang László orgonaművész és Rohman Ditta gordonkaművész december 16-i közös jótékonysági hangversenyét, amely magas színvonalú zenei élményei mellett jótékony célként a két nappal későbbi segítő rendezvényünket támogatta.
 • A Pesti Nyolc, azaz az egykor a Deák téri gyülekezetből önállósult gyülekezetek közös ifjúsági istentiszteletén hirdette Isten igéjét november 28-án Aradi György lelkész. A belső-pesti regionális összefogás egyik kezdeményezése, az ifjúságok összefogása a jövő egyik fontos feladata lehet.
 • Idén is közösen kezdtük az ádventi időszakot: november 27-én került sor a hagyományos ádventi családi szeretetvendégségre, a gyerekeket és szüleiket (nagyszüleiket, keresztszüleiket) megmozgató alkalomra.
  A közös énekléssel, imádsággal és ádventet indító gondolatokkal kezdődött délutánon ezúttal nem csak a gyerekeket kötötte le a koszorúkészítés, rajzolás, kézműveskedés; Gyarmati Nicolette jóvoltából a felnőttek számára is logikai, ügyességi játékok jelentették a sokszor nehezen megoldható feladatok közbeni kikapcsolódást.
  A délután végén újabb éneklést követően a gyerekek megkapták karácsonyi műsoruk szerepeit, majd közös uzsonnázással záródott az esemény, melynek közel 50 résztvevője lelki útravalóval indulhatott tovább az ádventi időszakra.
 • Reformáció hetében idén is programsorozattal ünnepeltünk.
  Október 28-án és 29-én a környékbeli protestáns gyülekezetekkel közösen tartottunk estéket, ezeken igehirdetések és előadások hangzottak el. A két este előadásaiban gyülekezetünk lelkészei idézték fel a protestantizmus történetének két jelentős lutheránus alakját, Philip Melanchthon és Nicolaus Ludwig von Zinzendorf életművét.
  Október 30-án második alkalommal került sor a "Reformációi emlékfutásra". Az 1517 méteres táv megtétele sokaknak szimbolikus, másoknak valódi erőpróba volt. A városligeti helyszínen rendezett alkalomra budapesti evangélikus gyülekezetekből és a környékbeli más felekezetű protestáns gyülekezetekből is érkeztek résztvevők. A nevezési díjak (fejenként 1517 forint) a Magyar ökumenikus Segélyszervezet javára lett továbbítva, akik az iszapkárosultak megsegítésére fordítják majd.
  Reformáció ünnepén a délelőtti istentiszteletet délután a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának megemlékezése egészítette ki a Reformációi Emlékparkban.
 • Mintegy 20 fős angol csoport látogatott el gyülekezetünkbe. Az Alexander Faludy (Faludy György unokája) anglikán lelkész által vezetett newcastle-i gyülekezeti csoport a két éve működő angol nyelvű istentiszteletünk állandó résztvevőivel találkozhatott október 24-én este egy angol nyelvű vesperáson. Az igei alkalmat megelőzően Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház külügyekért felelős püspöke mutatta be a vendégeknek Magyarországot és egyházunkat. Mangasi Sihombing, Indonézia nyugalmazott budapesti nagykövete saját fordítású Faludy-verseket szavalt indonéz nyelven. Az este közös vacsorával és beszélgetéssel zárult.
 • Polgár Rózsa Kossuth- és Munkácsy-díjas kárpitművész kiállítása nyílt meg gyülekezeti termünkben október 17-én vasárnap délután. A számtalan külföldi és belföldi kiállításra meghívott művésznő ez alkalommal élete és pályája kezdetének fontos állomására tért vissza gyülekezeti termünkben: a fasori gyülekezetben talált otthonra a háborút követően, férjével, Harmati Bélával pedig fiatal házasként lakott is e földszinti helyiségekben. A gyülekezeti terem méreteiből fakadóan kamarakiállításnak nevezhető tárlaton mégis hatalmas léptékű mondanivaló sűrűsödik össze; az emlékezés, a szabadság, befogadás a tárlat megtekintői számára is fontos üzeneteket nyitnak fel a szavakon túli kifejezések eszközeivel. A megnyitón Zs. Szabó Mária hegedűművésznő zenéje és Polgár Rózsa egy korábbi portréfilmből megszólaló személyes vallomása tett mély benyomást a jelenlévőkre.
 • Tanévnyitó istentisztelettel vette kezdetét az idei tanévben a hitoktatás. A szeptember 12-i istentiszteleten mind a diákok, mind a pedagógusok külön, személyes áldással indulhattak a sok örömöt de sok megpróbáltatást is ígérő tanévre.
 • Szeptember elejétől indult nyári szünet után újra útjára a családi istentiszteletek sorozata. Az idei évben az Istennel való sokféle találkozásról hallhatnak-tanulhatnak a gyermekek és kísérőik. Az októberi istentiszteleten egy rövid jelenet erejéig idei konfirmandusaink is bekapcsolódtak az istentisztelet témájának illusztrációjába. Továbbra is ívjunk és várjunk a 2-12 éves gyermekeket ezekre a különleges hangulatú és élmény-központú istentiszteleteinkre minden hónap első vasárnapján!
 • Ifjúságunk idei tábor Orosházán volt július 11. és 14. között. Ezúttal térben és időben is a Szélrózsa országos evangélikus találkozóra való ráhangolódás volt a fő téma, amely július 14. és 18. között volt Szarvason "Középkezdés veled" címmel. ifjúságunk több tagja is komoly munkát végzett a szarvasi esemény lebonyolításában.
 • Nyári hittantáborunk június végén ezúttal is Keszőhidegkúton került megrendezésre, a hagyományok szerint a gyönki és a keszthelyi gyülekezetekkel közösen. A hétfő hajnaltól péntek délutánig tartó táborban régi barátságok erősödhettek meg és újak köttethettek. Idei témánk a házi áldás szövege alapján bontakozott ki. A gyerekek a tábor ideje alatt folyamatosan készítették a rövid, pillanatnyi élményeket megörökítő "tábori naplót", amelyből néhány részlet körlevelünkben is olvasható.
 • A hagyományos gyülekezeti kirándulásra április 17-én került sor. Az egész napos együttléten ötvennél több gyülekezeti tag vett részt. A Budapesthez viszonylag közel eső helyszínek számos meglepetést tartogattak. Pákozd környékén a frissen megnyílt Katonai Emlékparkban második világháborús élő bemutatóval is emlékezhettünk. A gorsiumi római kori város ásatásait bemutató hatalmas park a ragyogó időben kellemes sétára és beszélgetésekre adott lehetőséget. A nádasdladányi Nádasdy-kastély építészeti különlegességei éppolyan lenyűgözőek voltak, mint a kertben frissen termő és hazavihető medvehagyma hatalmas mennyisége. Székesfehérvár belvárosa megannyi építészeti szépsége mellett egy kellemes megpihenést is kínált. A nap végére minden résztvevő számára egyértelművé vált: a környék közelsége miatt méltatlanul esik ki a kirándulási célpontok közül, hiszen bámulatos a szépsége és a gazdagsága; vidám hangulatú és élmények sokaságával gazdagító úttal igyekeztünk ezen változtatni.
 • Megemlékeztünk a lengyel légikatasztrófa áldozatairól. Április 11-én az istentisztelet végén a lengyel nagykövetség épületéhez vonult át a gyülekezet és mondott imát, április 18-án, az áldozatok temetésének napján pedig az istentiszteleten lengyelül is elhangzott a Jézustól tanult imádság, a Miatyánk.
 • Április 11-én gyülekezeti napot tartottunk. A 11 órakor kezdődő istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben közös ebéddel folytatódott a nap. Komoly és áldozatos előkészítés eredményeként közel hetvenen ebédelhettünk együtt gulyáslevest és sütemények sokaságát. A délutáni programban előbb Szita István lelkész-festőművész portréfilmjét néztük végig, majd néhány kérdés erejéig élőszóban is válaszolt az érdeklődőknek. Ezek után a költészet napjára is gondolva felesége, Sz. Bérczi Margit tartott előadást Petrőczi Kata Szidónia, az első magyar költőnő életéről és verseinek hányattatott sorsáról. Eközben a gyermekek külön játszósarokban társasjátékokat játszottak, bábozást néztek, majd mesefilmeket néztek meg. A délután Szita István áhítatával zárult.
 • Húsvét hajnalán rendhagyó istentisztelet volt templomunkban. Harmincnál is többen érezték úgy, hogy legyőzve a korai felkelést, 4:45-re helyet foglalnak a templomban. A bő másfél órás istentiszteleten lelki utat járhatott végig minden résztvevő, a sötétségből a világosságba, a keresztúttól az üres sírig vezettek a felolvasott igeszakaszok, az imádságok, az énekek, a keresztséget felelevenítő áldás és az úrvacsora.
  Az istentisztelet után vidám hangulatú közös reggelin folytatódott az együttlét.
 • A Trilógia címmel háromestés nagyheti sorozatot tartottak lelkészeink a Deák téri gyülekezettel közösen március 29-31-ig a Deák téri gyülekezeti teremben.
  Az esték alapjául egyszerre szolgált Munkácsy egy-egy festménye és a János írása szerinti passiótörténet egy-egy hosszabb részlete. A nagyheti sorozat célja a passió három pillanatának vizsgálatán keresztüli elcsendesedés és elmélkedés volt. Ebben a festmények vázlatai és előtanulmányai, a keletkezések története és későbbi sorsa, a kompozíciós elvek és hangsúlyi pontok egészen új szempontokra irányították a hallgatók figyelmét. Ilyen helyzetben szólalt meg az evangélium, hirdetve Krisztus valamennyiünkért véghezvitt művét.
 • A háromestés sorozat különleges befejezése volt a szerdai dialógus-prédikáció. A két lelkész Jézus keresztre feszítésének és halálának történetéből hat fontos mozzanatot emelt ki, és ehhez kapcsolta a festmény egy-egy jellemző részletét. Jézus a festményen kiemelkedik, bőre fehérsége szinte világít, teste tiszta, nem összetört és nem véres. Az evangélium szerint halála előtt a 22. zsoltár szavait személyes imádságaként idézi. A kereszt mellett lévő édesanyját és a szeretett tanítványt úgy bízza egymás gondjaira, ahogyan valamennyiünket az egymásért való gondoskodásra biztat. A képen a távozó alakok között feltűnik egy lovas, vonásai megrendültséget mutatnak. Ez a szereplő nyitja ki a történetet valamennyiünk felé: szívünkben hordozva Jézus halálának drámáját szükséges a hírt megosztanunk másokkal is. A két gyülekezet közös lelki töltekezése jövőre a fasori gyülekezetben folytatódik.
 • Virágvasárnapi kézműves foglalkozást tartottunk március 28-án. Az istentisztelettel párhuzamos gyermekfoglalkozáson énektanulás és sütievés közben a húsvéti ünnepre készülvén papírmasé figurákat, valamint a húsvétot idéző képeket készítettek a résztvevők. A délelőtt végén a gyerekek az istentiszteleten elénekelték a tanult éneket.
 • Február 24-től volt megtekinthető Szita István Máté evangéliumát bemutató tárlata gyülekezeti termünkben.
 • Immáron egy éve kapcsolódott be gyülekezetünk abba a vallásközi párbeszéd-programba, melyben világvallások tanítói, papjai beszélgetnek havonkénti alkalmakon egy-egy fontos üzenetről. A „Papolás” elnevezésű sorozat kitalálója és házigazdája Pap Ágnes újságíró-szociológus, vendégei a zsidó, muzulmán, római katolikus, és buddhista egyházak képviselői mellett protestáns félként Aradi György, gyülekezetünk lelkésze. Az estek egyszerre kínálják más egyházak tanításainak megismerését és a saját gondolkodásunk megerősítését is. A nyugodt, baráti légkörű beszélgetések helyszíneiről és időpontjairól honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk.
 • Február 7-én volt templomunkban Tamás-mise. Az évente hat alkalommal, mindig más helyszínen lezajló esemény témája ezúttal az „All in” kifejezésbe sűrűsödött. Az ifjúsági istentisztelet igehirdetője, Kovács Viktor teológus hallgató az ember Isten előtti helyzetét mutatta be egy pókerjátszmához hasonlítva: noha lapjaink nem jók, mégis van esélyünk nyerni, mivel Isten a lehető legtöbbet áldozta: Jézus Krisztust a győzelemért. A különleges istentiszteleten, ahol többek között modern hangzásra hangszerelve szóltak az énekek, ahol személyes áldásért lehetett sorban állni, ahol később elhangzó saját imádságot lehetett írni, gyülekezetünkből is sokan vettek részt. Az este végén vidám hangulatú közös étkezésre volt  lehetőség a Fasori Gimnázium éttermében.
 • Január folyamán fényképekből rendezett
  kiállítás volt látható gyülekezeti termünkben. A „Pillanatfények” című tárlat alkotói teológiai hallgatók: Galambos Ádám, Kondella Mihály és Magyari Márton. Elgondolkodtató pillanatokat megörökítő képeik többségéhez egy-egy bibliai mondatot is fűztek mottóul, így a tárlat megtekintői egyfajta lelki utazáson is részt vehettek.
 • Január harmadik hetében ünnepeltük valamennyi keresztény egész világot átfogó közös ünnepét, az Ökumenikus imahetet. Gyülekezetünk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan ezúttal is két körben, a VI-VII. kerületi felekezetekkel és a Városliget környékén fekvő gyülekezetekkel. Az összesen 11 istentiszteleten nyolc felekezet (római katolikus, görög katolikus, román ortodox, evangélikus, református, metodista, baptista, pünkösdi) vezetői és tagjai szolgáltak együtt énekkel, imádsággal, igehirdetéssel. A hét valamennyi napját összekötő vezérfonal az Emmausi tanítványok története volt. E történet részleteit kibontva hangzottak az  igehirdetések a tanúskodás fontosságáról, küldetésünkről, feladatainkról, felelősségünkről. A sok lelki töltetet nyújtó sorozat záró istentiszteletét követően gyülekezeti termünkben oldott, kötetlen együttlétre hívtuk a többi felekezet tagjait; a szeretetvendégségen újra zsúfolásig telt gyülekezeti termünk.