default_mobilelogo
 • Idén is környékbeli protestáns gyülekezetekkel közösen  ünnepeltük a reformáció ünnepét. Többnapos sorozatunkban ezúttal metodista, református és  evangélikus helyszíneken szólt Isten igéje. Harmadszor  futhatta le a szép számú érdeklődő az 1517 méteres  távot a reformációi emlékfutás keretében a Városligetben. Október 31-én pedig egyházi vezetők közreműködésével  volt megemlékezés a Reformációi Emlékműnél. Az  ünnepségsorozatot közös protestáns úrvacsorai istentisztelet zárta, melyen együtt úrvacsorázott  evangélikus, református, baptista és metodista.
 • Új szín gyülekezetünk istentiszteleteinek sorában az október 23-án útjára indult jazz-istentiszteletek sorozata. Nagyhírű zenészek közreműködésével tartott istentiszteletünkre száznál is több érdeklődő jött el az ünnep estéjén templomunkba. Az istentisztelet zenei anyagának alapját evangélikus énekeskönyvünk koráljai adták, a jazz műfaja azonban a még jól ismert énekeket is új dimenzióba helyezte. A szabadságról szóló igék és gondolatok a zenei szabadság hangjaival kaptak megerősítést. Kéthavonkénti alkalmaink következője december 18-án lesz.
 • Trostbergi testvérgyülekezetünk temploma 60 éves jubileumát ünnepli egész évben. Az ünnepségsorozat csúcspontját jelentő október 15-16-i hétvégére gyülekezetünk küldöttsége is elutazott Németországba és a fasoriak áldáskívánásait és ajándékait átadva vett részt az ünnepen. Isten gazdagítson minket e testvérkapcsolat által!
 • Október elején templomunk mellett évek óta gyönyörű Reformációi Emlékparkban ültetett fát a Magyarországi Evangélikus Egyház reformációi emlékbizottsága. A reformáció közelgő 500 éves évfordulójára készülve ezentúl ez a császárfa is emlékezteti mindazokat, akik megpihennek a parkban.
 • Szeptember 24-én és 25-én külmisszió és teremtésvédelmi napok voltak gyülekezetünkben. Egyházunk külmissziói egyesülete szervezésében előadásokat hallgathattak a résztvevők a kenyai keresztények életéről. Ezen a hétvégén nyílt meg gyülekezeti termünkben Ruzicskay György festőművész Teremtő kezek című tárlata. Vasárnap e képek között tartottuk hagyományos teremtésünnepi  istentiszteletünket.
 • Szeptember 18-án tanévnyitó istentiszteletre és családi napra hívtuk gyülekezetünk apraját-nagyját. Nyári táboraink állandó társai, a Gyönk és környéke gyülekezet fiataljai számára pedig elfogadták meghívásunkat, hogy együtt tölthessük el ezt a szép szeptemberi napsütéses napot. A júniusi együttlétek alatt kialakuló ismeretségek, barátságok tovább erősödhettek ezen a napon. A vendégeink számára városnézéssel kezdődő napon az istentisztelet igehirdetője Beke Mátyás gyönki lelkész volt, ebédet a fasori cserkészek főztek, majd a nyári képek vetítése után közös múzeumi programmal zárult a nap. Vendégeink azzal az ígérettel búcsúztak, hogy tavasszal ők várnak vendégségbe minket.
 • Forrás klubunk a nyári szünet alatt extra alkalmat  szervezett. Domokos János és Egeres Katalin filmjét, a Palimpszesztet vetítettük gyülekezeti  termünkben, melyre a gyülekezet valamennyi rétegéből jöttek érdeklődők. A sok érzést és élményt adó film megtekintése után az alkotókkal is lehetőség nyílt beszélgetésre, mely késő estig itt tartotta az érdeklődőket.
 • Családias hangulatú, de mégis nagyon sokakat megmozdító ünnepre került sor július 10-én. Jónás Zoltánné, Edit néni, gyülekezetünk hűséges egyházfija születésnapjára meglepetéssel készült a gyülekezet. Az istentiszteletet követő hagyományos kávézás helyett terített asztal és bográcsban aznap főtt birkapörkölt várta a több mint hetven gyülekezeti tagot. A jelenlévők énekkel köszöntötték az ünnepeltet, az ebéd után a pedig születésnapi tortából is jutott mindenkinek. Isten éltesse még sokáig közöttünk Edit nénit!
 • Június 25-én templomunk és gyülekezetünk is bekapcsolódott a „nyitott templom” elnevezésű országos programsorozatba és Magyarország Európai Uniós elnökségének záró-ünnepségsorozatába. A nagyszabású kulturális programsorozat részeként gyülekezeti termünkben Aknay János Kossut-díjas festőművész kiállításának megnyitására,  templomunkban tudományos előadásra, filmvetítésre, orgona-hangversenyre került sor. Az estet, melynek különböző programjain együttesen több mint száz fő vett részt, éjszakai áhítat zárta. Másnap a vasárnapi istentiszteletet követően emlékeztünk meg a XX. század diktatúráinak áldozatairól, s helyeztünk el koszorút a templomunk falán nekik emléket állító táblán.
 • Június 20-tól, az iskolai nyári szünet első teljes hetében tartottuk hagyományos keszőhidegkúti gyülekezeti hittantáborunkat. Ezúttal az érzékszerveinket vizsgáltuk meg, no meg azt, ezekkel hányféleképpen  tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét és ajándékait. A tábor jó hangulatához ezúttal a végig kedvező időjárás is hozzájárult, a közös játékok és feladatok pedig tovább erősítették a fasori és gyönki gyerekek közötti kapcsolatot.
 • Pünkösd előtti szombaton tartottuk idei konfirmációi vizsgánkat, amelyen hét fiatal adott számot arról: ismeri a szentírás üzenetét és egyházunk tanításait. A másnapi istentiszteleten kaptak megerősítést arra, hogy ezt a tudásukat immáron a felnőtt gyülekezeti életbe bekapcsolódva használhatják. Isten áldása kísérje őket életük folyamán! Pünkösd másnapján gyülekezetünk nem a szeretett fasori templomban gyűlt össze ünnepelni, hanem kivételesen a Deák téri templomban csatlakozott az ottani ünnephez. A Deák téri gyülekezet idén ünnepelte 200 éves jubileumát, a pünkösd hétfői ünnepen pedig együtt volt az a nyolc gyülekezet, amelynek őse az egykori Pesti Evangélikus Egyház volt. Az istentisztelet keretében a templom udvarán egy fa elültetésére is sor került, ennek egyik ágán a Fasori gyülekezet szalagja lobogott. Mindez azt az összetartozást fejezte ki, mely a hétköznapok számos közös programjában egyébként is
  megvalósuló testvéri közösség a két gyülekezet között.
 • Lázár Balázs költő és színművész feleségével adott rendhagyó irodalmi estet templomunkban május 18-án. A Békesség-óhajtás címet viselő előadásban magyar költők békességgel kapcsolatos versei voltak csokorba gyűjtve. A rendszeresen egyházzenei alkalmaknak teret adó templom ezúttal egy nálunk ritkábban előforduló művészet élményére hívogatta az érdeklődőket.
 • Gyülekezeti kirándulásunk ezúttal Sárszentlőrinc és környéke nevezetességeit érintette május 14-én. A Petőfi által is koptatott pad a lőrinci templomban, az ő életét bemutató kiállítás a múzeumban, Lázár Ervint is sokszor inspiráló hatalmas eperfa, az evangélikus cigánymisszió munkatársai által készített csodálatos gulyás, az ozorai vár és a dégi kastély emlékei sokunkban élnek még, ahogy a buszon vagy valamelyik helyszínen folytatott beszélgetések élménye sem múlik egyhamar.
 • Kortárszenei koncertnek adott otthont templomunk május 7-én. Derecskei András és Horváth Márton Levente elektromos hegedűn és orgonán adták elő saját, és kortársaik műveit. A magas színvonalon előadott, sokszor meglepő hangzású művek templomunk kiváló akusztikájában és jól ismert atmoszférájával találkozva szereztek új és maradandó élményeket az érdeklődőknek.
 • Húsvét hajnalán mintegy ötven résztvevővel vártuk a sötétségből a világosságba jutást, Jézus feltámadásának, szabadításának mindent beragyogó örömhírét. A meditatív, igeolvasásokkal és zenei közjátékokkal tagolt istentisztelet igei mondanivalója a messiásvárás ószövetségi próféciáitól vezetett a hétköznapi életünk kérdéseiben is megbújó reménységre. A nem megszokott formák segítségével átélhettük: nincs olyan elkeseredett, kétségekkel teli, magányos pillanatunk, amelyből ne tudna kivonni minket Jézus halált legyőző ereje. Az április 24-25-i húsvéti istentiszteletek mind ezt az üzenetet erősítették.
 • Nagyheti sorozatunkon idén a Deák téri lelkészek szolgáltak nálunk. A Deák téri templom 200. évfordulójára hangolódva a téma „Terek, kövek, kárpitok – egy templom megszólaló részei” volt. A nagyhetet bevezető sorozat az ünnepnapokon úrvacsorai istentiszteletekkel folytatódott.
 • Szintén hagyomány immár a gyermekek virágvasárnapi készülődése. Április 17-én énektanulással, beszélgetéssel, apró ajándékok, valamint Jézus szenvedéstörténetének epizódjait ábrázoló mozaikképek készítésével telt a délelőtt a gyülekezeti teremben, miközben a felnőttek az ünnepi istentiszteleten vettek részt a templomban. Az istentisztelet végén mutatták be a gyermekek az egész gyülekezetnek mindazt, amivel a délelőtt folyamán foglalkoztak.
 • Konfirmandusaink Balatonbogláron töltöttek együtt egy hétvégét április 15-17-ig. A konfirmációi felkészülés különleges állomása volt ez a pár nap, a lélekben és közösségben megerősödés, a tanulás és a játék sajátos kettősségével. A fiatalok elkészítették saját életük fő eseményeire is emlékeztető „Élet gyöngyei” karkötőjüket, találkoztak a helyi konfirmandusokkal, részt vettek a fonyódi és balatonboglári istentiszteletek liturgiájában is.
 • A négy éve működő balassagyarmati Szabó József tanulmányi ház adott otthont Forrás klubunk első közös hétvégéjének február 25-27. között Apa- és atyakép az anyaszentegyházban címmel. A kötetlen, felszabadult, ám témájából adódóan igen aktuális és mindenkit érintő mély program lehetőséget adott a tizenkét résztvevőknek, hogy átgondoljuk, esetleg újraértelmezzük a bennünk élő apa-képeket, illetve Atyaisten képet.  
  Az előadásokon, áhítatokon, közös beszélgetéseken és filmnézésen keresztül átélhettük azt a sokszínűséget, ahogy az idealizáltan pozitív apaképtől az igen hiányos, sokszor ellenséges képig, milyen széles palettán mozog az a viszony, ami apáinkhoz köt vagy éppen tőlük elválaszt bennünket.
 • Február 13-án templomunkból közvetítette istentiszteletét a Kossuth Rádió. Az igehirdetés szolgálatát Szabóné Mátrai Marianna, a Déli Egyházkerület püspökhelyettese végezte, a liturgiában gyülekezetünk tagjai segédkeztek. Örömünkre szolgált, hogy gyülekezetünk ezen a vasárnapon az ország egész területén a közvetítést hallgatókkal bővült hatalmasra.
 • Ökumenikus imaheti sorozatunkon idén is nyolc felekezettel közösen ünnepeltük a Krisztusban való egységünket. „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” - szólt az idei találkozó bibliai mottója. Római- és görög katolikus, román ortodox, református, baptista, metodista és pünkösdi gyülekezetek tagjaival és vezetőivel találkozhattunk január 17. és 22. között.
 • A karácsonyi ünnepkört lezáró vízkereszti egyházzenei istentiszteletünkön a Zeneakadémia Egyházzene tanszékének hallgatói szolgáltak Bódiss Tamás vezetésével. A tanszék és templomunk kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza, évnyitó és évzáró istentiszteleteiket nálunk tartják, cserébe szívesen vesznek részt istentiszteleteinken szolgálattal.