default_mobilelogo
Egy éve már, hogy gyülekezetünkben több ifjúsági csoport működik. A fiatal felnőttek péntekente találkoznak, míg az ún. "Keresők Klubja" fiataljai havonta találkoznak a pincében kialakított új gyülekezeti helységünkben. És persze van egy hétfői csoportunk is, ahova a 15-20 éves fiatalokat várjuk. Nekik szerveztük a csákvári tábort augusztus 1-4-ig, amelyen 17 fiatal vett részt.
Fő témánk: "Lázadás!!!...Másképpen". Lázadó volt-e Krisztus? És a keresztények azok-e? Megvalósítható-e a krisztusi szembenállás a mai világban? A komoly témák, áhítatok és záró istentisztelet mellett azért jutott idő kötetlenebb programokra is. Ezek láthatóak képeinken: kirándulás, a közös napfelkelte nézés, tábortűz.

Szántó Enikő beosztott lelkész

 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Simple Image Gallery Extended

 

 • December 20-án, ádvent 4. vasárnapján volt idén is a gyermekek karácsonya. Ezúttal Andorka Eszter tragikusan fiatalon elhunyt lelkésznő által írt árnyjátékot adtak elő a gyermekek. A sok héten át zajló próbák eredményeként vidám meglepetésekkel teli,  élvezetes előadással élhették át a nézők és az előadók is a karácsonyi történet üzenetét: a Betlehemben született Megváltó mindenki megváltója, bármilyen nehéz helyzetben is élte eddig életét. A bábjáték mellett ezúttal is versmondások, éneklések és Pelikán András igehirdetése tette teljessé az ünnepi estét, melynek végén minden gyermek ajándékcsomagot kapott gyülekezetünktől.
 • December 19-én hagyományteremtő jelleggel rendezett gyülekezetünk karácsonyi ünnepi estét a gyülekezet környezetében élő, szociálisan rászoruló gyermekek részére. A VII. kerületi szociális és családgondozó központ segítségével meghívott tizenhat gyermek és felnőtt kísérőik számára gyülekezetünk szinte minden korosztályából összegyűlt csapat készített emlékezetes estét. A bemutatkozás, a karácsonyi énekek éneklése és Aradi György karácsonyi történetet felelevenítő áhítata után ünnepi vacsorát ettek a résztvevők. A sokféle, gazdagon megrakott szendvics, sült és főtt virsli, édes és sós sütemények elfogyasztása után a gyerekek játékokat, a szülők tartós élelmiszereket és szaloncukrot tartalmazó csomagokat kaptak ajándékba. A gyerekek számára vetített mesefilm, a szülők számára reményeink szerint az őszinte nyitott és szeretetteli légkör vált olyan élménnyé, amelynek emléke nem kopik el, és amely templomunk, gyülekezetünk kapuinak mindenki előtt való nyitottságát is megerősítette.
  Az este végén – a szabadban ez idő alatt leesett hatalmas hóban – a gyülekezeti teremből a templomba ment a csapat, ahol a már felállított karácsonyfa mellett mindenki személyes áldással búcsúzhatott, hisszük, hogy testi-lelki feltöltődés után.
 • Templomunkban volt az évszázados múltra tekintő Aliansz imahét budapesti nyitóistentisztelete. Az ökumenikus imahetet megelőző alkalmon igehirdetőként D. Szabó Dániel, az Aliansz elnöke szolgált, a Magyar Evangéliumi Szövetség valamennyi vezetője megszólalt. Az istentisztelet és az ezt követő hét fő témája a Krisztusról való tanúságtétel volt.
 • Ádvent első vasárnapját megelőző szombaton
  A hitoktatásban vagy más területeken gyülekezetünkben jelen lévő gyermekek nagy számban és lelkesen vettek részt az ádventi előkészületekben: ádventi koszorúk elkészítésében, énektanulásban, valamint a gyermekkarácsonyra készülő előadás árnybábjainak elkészítésében. A délután áhítatát Pelikán András beosztott lelkész tartotta, a kézműves foglalkozást Deák Dániel fogta össze. A vidám együttlét alatt a szülők külön csoportban beszélgettek a karácsonyi előkészület lelki összefüggéseiről és gyülekezetünk jelenének kérdéseiről.
 • Megtartottuk hagyományos ádventi gyermek-szeretetvendégségünket.
 • 2009. november 14-én tartott szeretetvendégségen képvetítéses beszámolót Aradi György, gyülekezetünk parókus lelkésze a megelőző nyáron Indonéziában tett látogatásáról „Keresztény batakok – kráterek és kultuszok” címmel.
  A szeretetvendégségen jelen volt Mangasi Sihombing, Indonézia Budapestre akkreditált nagykövete is, aki gyülekezetünk angol nyelvű istentiszteleteinek állandó résztvevője. A szeretetvendégség résztvevői megkóstolhattak egy eredeti indonéz recept alapján készített mangó italt, a vetített képek és az elhangzó történeteken keresztül pedig bepillantást nyertek Indonézia egzotikus életébe, az ottani evangélikus egyház és teológia mindennapjaiba is.
 • Ádvent 4. vasárnapján, december 19-én gyermekkarácsonyi esténken hangszeres és verses előadások mellett a gyerekek közösen adtak elő egy történetet Jézus betlehemi születésének háttérszereplőiről. A teli templom, az énekek, a feldíszített karácsonyfa, az ajándékok mind-mind a karácsony érzését adták a jelenlévőknek. Az ezt követő napok ünnepi istentiszteletein pedig a gyülekezet minden csoportja átélhette Jézus születésének, közénk érkezésének örömöt és reménységet adó üzenetét.
 • December 18-án hagyományos, nehéz sorsú gyerekeket és családjaikat segítő karácsonyi estét szervezett gyülekezetünk a környezetünkben élő, többszörösen hátrányos helyzetű gyerekeknek. Ajándékok, ünnepi vacsora, áhítat, és az est zárásaként Völgyessy Szomor Fanni koncertje nyújtott maradandó élményt sokaknak. Öröm volt látni a visszatérő, a gyülekezetet immáron szívükben hordozó családokat, akik egyre felszabadultabban, otthonosabban mozognak közöttünk.
 • December eleje óta templomunk oldalán új hirdetőtáblán tájékozódhatnak gyülekezetünk mindennapjairól, programjairól az érdeklődők, járókelők. A Martinyi Péter presbiter testvérünk által készített tábla az eddigi hirdetési felületet mintegy megtízszerezi. Elsők között hirdethettük ezen a táblán Fassang László orgonaművész és Rohman Ditta gordonkaművész december 16-i közös jótékonysági hangversenyét, amely magas színvonalú zenei élményei mellett jótékony célként a két nappal későbbi segítő rendezvényünket támogatta.
 • A Pesti Nyolc, azaz az egykor a Deák téri gyülekezetből önállósult gyülekezetek közös ifjúsági istentiszteletén hirdette Isten igéjét november 28-án Aradi György lelkész. A belső-pesti regionális összefogás egyik kezdeményezése, az ifjúságok összefogása a jövő egyik fontos feladata lehet.
 • Idén is közösen kezdtük az ádventi időszakot: november 27-én került sor a hagyományos ádventi családi szeretetvendégségre, a gyerekeket és szüleiket (nagyszüleiket, keresztszüleiket) megmozgató alkalomra.
  A közös énekléssel, imádsággal és ádventet indító gondolatokkal kezdődött délutánon ezúttal nem csak a gyerekeket kötötte le a koszorúkészítés, rajzolás, kézműveskedés; Gyarmati Nicolette jóvoltából a felnőttek számára is logikai, ügyességi játékok jelentették a sokszor nehezen megoldható feladatok közbeni kikapcsolódást.
  A délután végén újabb éneklést követően a gyerekek megkapták karácsonyi műsoruk szerepeit, majd közös uzsonnázással záródott az esemény, melynek közel 50 résztvevője lelki útravalóval indulhatott tovább az ádventi időszakra.
 • Reformáció hetében idén is programsorozattal ünnepeltünk.
  Október 28-án és 29-én a környékbeli protestáns gyülekezetekkel közösen tartottunk estéket, ezeken igehirdetések és előadások hangzottak el. A két este előadásaiban gyülekezetünk lelkészei idézték fel a protestantizmus történetének két jelentős lutheránus alakját, Philip Melanchthon és Nicolaus Ludwig von Zinzendorf életművét.
  Október 30-án második alkalommal került sor a "Reformációi emlékfutásra". Az 1517 méteres táv megtétele sokaknak szimbolikus, másoknak valódi erőpróba volt. A városligeti helyszínen rendezett alkalomra budapesti evangélikus gyülekezetekből és a környékbeli más felekezetű protestáns gyülekezetekből is érkeztek résztvevők. A nevezési díjak (fejenként 1517 forint) a Magyar ökumenikus Segélyszervezet javára lett továbbítva, akik az iszapkárosultak megsegítésére fordítják majd.
  Reformáció ünnepén a délelőtti istentiszteletet délután a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának megemlékezése egészítette ki a Reformációi Emlékparkban.
 • Mintegy 20 fős angol csoport látogatott el gyülekezetünkbe. Az Alexander Faludy (Faludy György unokája) anglikán lelkész által vezetett newcastle-i gyülekezeti csoport a két éve működő angol nyelvű istentiszteletünk állandó résztvevőivel találkozhatott október 24-én este egy angol nyelvű vesperáson. Az igei alkalmat megelőzően Dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház külügyekért felelős püspöke mutatta be a vendégeknek Magyarországot és egyházunkat. Mangasi Sihombing, Indonézia nyugalmazott budapesti nagykövete saját fordítású Faludy-verseket szavalt indonéz nyelven. Az este közös vacsorával és beszélgetéssel zárult.
 • Polgár Rózsa Kossuth- és Munkácsy-díjas kárpitművész kiállítása nyílt meg gyülekezeti termünkben október 17-én vasárnap délután. A számtalan külföldi és belföldi kiállításra meghívott művésznő ez alkalommal élete és pályája kezdetének fontos állomására tért vissza gyülekezeti termünkben: a fasori gyülekezetben talált otthonra a háborút követően, férjével, Harmati Bélával pedig fiatal házasként lakott is e földszinti helyiségekben. A gyülekezeti terem méreteiből fakadóan kamarakiállításnak nevezhető tárlaton mégis hatalmas léptékű mondanivaló sűrűsödik össze; az emlékezés, a szabadság, befogadás a tárlat megtekintői számára is fontos üzeneteket nyitnak fel a szavakon túli kifejezések eszközeivel. A megnyitón Zs. Szabó Mária hegedűművésznő zenéje és Polgár Rózsa egy korábbi portréfilmből megszólaló személyes vallomása tett mély benyomást a jelenlévőkre.
 • Tanévnyitó istentisztelettel vette kezdetét az idei tanévben a hitoktatás. A szeptember 12-i istentiszteleten mind a diákok, mind a pedagógusok külön, személyes áldással indulhattak a sok örömöt de sok megpróbáltatást is ígérő tanévre.
 • Szeptember elejétől indult nyári szünet után újra útjára a családi istentiszteletek sorozata. Az idei évben az Istennel való sokféle találkozásról hallhatnak-tanulhatnak a gyermekek és kísérőik. Az októberi istentiszteleten egy rövid jelenet erejéig idei konfirmandusaink is bekapcsolódtak az istentisztelet témájának illusztrációjába. Továbbra is ívjunk és várjunk a 2-12 éves gyermekeket ezekre a különleges hangulatú és élmény-központú istentiszteleteinkre minden hónap első vasárnapján!
 • Ifjúságunk idei tábor Orosházán volt július 11. és 14. között. Ezúttal térben és időben is a Szélrózsa országos evangélikus találkozóra való ráhangolódás volt a fő téma, amely július 14. és 18. között volt Szarvason "Középkezdés veled" címmel. ifjúságunk több tagja is komoly munkát végzett a szarvasi esemény lebonyolításában.
 • Nyári hittantáborunk június végén ezúttal is Keszőhidegkúton került megrendezésre, a hagyományok szerint a gyönki és a keszthelyi gyülekezetekkel közösen. A hétfő hajnaltól péntek délutánig tartó táborban régi barátságok erősödhettek meg és újak köttethettek. Idei témánk a házi áldás szövege alapján bontakozott ki. A gyerekek a tábor ideje alatt folyamatosan készítették a rövid, pillanatnyi élményeket megörökítő "tábori naplót", amelyből néhány részlet körlevelünkben is olvasható.
 • A hagyományos gyülekezeti kirándulásra április 17-én került sor. Az egész napos együttléten ötvennél több gyülekezeti tag vett részt. A Budapesthez viszonylag közel eső helyszínek számos meglepetést tartogattak. Pákozd környékén a frissen megnyílt Katonai Emlékparkban második világháborús élő bemutatóval is emlékezhettünk. A gorsiumi római kori város ásatásait bemutató hatalmas park a ragyogó időben kellemes sétára és beszélgetésekre adott lehetőséget. A nádasdladányi Nádasdy-kastély építészeti különlegességei éppolyan lenyűgözőek voltak, mint a kertben frissen termő és hazavihető medvehagyma hatalmas mennyisége. Székesfehérvár belvárosa megannyi építészeti szépsége mellett egy kellemes megpihenést is kínált. A nap végére minden résztvevő számára egyértelművé vált: a környék közelsége miatt méltatlanul esik ki a kirándulási célpontok közül, hiszen bámulatos a szépsége és a gazdagsága; vidám hangulatú és élmények sokaságával gazdagító úttal igyekeztünk ezen változtatni.
 • Megemlékeztünk a lengyel légikatasztrófa áldozatairól. Április 11-én az istentisztelet végén a lengyel nagykövetség épületéhez vonult át a gyülekezet és mondott imát, április 18-án, az áldozatok temetésének napján pedig az istentiszteleten lengyelül is elhangzott a Jézustól tanult imádság, a Miatyánk.
 • Április 11-én gyülekezeti napot tartottunk. A 11 órakor kezdődő istentiszteletet követően a gyülekezeti teremben közös ebéddel folytatódott a nap. Komoly és áldozatos előkészítés eredményeként közel hetvenen ebédelhettünk együtt gulyáslevest és sütemények sokaságát. A délutáni programban előbb Szita István lelkész-festőművész portréfilmjét néztük végig, majd néhány kérdés erejéig élőszóban is válaszolt az érdeklődőknek. Ezek után a költészet napjára is gondolva felesége, Sz. Bérczi Margit tartott előadást Petrőczi Kata Szidónia, az első magyar költőnő életéről és verseinek hányattatott sorsáról. Eközben a gyermekek külön játszósarokban társasjátékokat játszottak, bábozást néztek, majd mesefilmeket néztek meg. A délután Szita István áhítatával zárult.
 • Húsvét hajnalán rendhagyó istentisztelet volt templomunkban. Harmincnál is többen érezték úgy, hogy legyőzve a korai felkelést, 4:45-re helyet foglalnak a templomban. A bő másfél órás istentiszteleten lelki utat járhatott végig minden résztvevő, a sötétségből a világosságba, a keresztúttól az üres sírig vezettek a felolvasott igeszakaszok, az imádságok, az énekek, a keresztséget felelevenítő áldás és az úrvacsora.
  Az istentisztelet után vidám hangulatú közös reggelin folytatódott az együttlét.
 • A Trilógia címmel háromestés nagyheti sorozatot tartottak lelkészeink a Deák téri gyülekezettel közösen március 29-31-ig a Deák téri gyülekezeti teremben.
  Az esték alapjául egyszerre szolgált Munkácsy egy-egy festménye és a János írása szerinti passiótörténet egy-egy hosszabb részlete. A nagyheti sorozat célja a passió három pillanatának vizsgálatán keresztüli elcsendesedés és elmélkedés volt. Ebben a festmények vázlatai és előtanulmányai, a keletkezések története és későbbi sorsa, a kompozíciós elvek és hangsúlyi pontok egészen új szempontokra irányították a hallgatók figyelmét. Ilyen helyzetben szólalt meg az evangélium, hirdetve Krisztus valamennyiünkért véghezvitt művét.
 • A háromestés sorozat különleges befejezése volt a szerdai dialógus-prédikáció. A két lelkész Jézus keresztre feszítésének és halálának történetéből hat fontos mozzanatot emelt ki, és ehhez kapcsolta a festmény egy-egy jellemző részletét. Jézus a festményen kiemelkedik, bőre fehérsége szinte világít, teste tiszta, nem összetört és nem véres. Az evangélium szerint halála előtt a 22. zsoltár szavait személyes imádságaként idézi. A kereszt mellett lévő édesanyját és a szeretett tanítványt úgy bízza egymás gondjaira, ahogyan valamennyiünket az egymásért való gondoskodásra biztat. A képen a távozó alakok között feltűnik egy lovas, vonásai megrendültséget mutatnak. Ez a szereplő nyitja ki a történetet valamennyiünk felé: szívünkben hordozva Jézus halálának drámáját szükséges a hírt megosztanunk másokkal is. A két gyülekezet közös lelki töltekezése jövőre a fasori gyülekezetben folytatódik.
 • Virágvasárnapi kézműves foglalkozást tartottunk március 28-án. Az istentisztelettel párhuzamos gyermekfoglalkozáson énektanulás és sütievés közben a húsvéti ünnepre készülvén papírmasé figurákat, valamint a húsvétot idéző képeket készítettek a résztvevők. A délelőtt végén a gyerekek az istentiszteleten elénekelték a tanult éneket.
 • Február 24-től volt megtekinthető Szita István Máté evangéliumát bemutató tárlata gyülekezeti termünkben.
 • Immáron egy éve kapcsolódott be gyülekezetünk abba a vallásközi párbeszéd-programba, melyben világvallások tanítói, papjai beszélgetnek havonkénti alkalmakon egy-egy fontos üzenetről. A „Papolás” elnevezésű sorozat kitalálója és házigazdája Pap Ágnes újságíró-szociológus, vendégei a zsidó, muzulmán, római katolikus, és buddhista egyházak képviselői mellett protestáns félként Aradi György, gyülekezetünk lelkésze. Az estek egyszerre kínálják más egyházak tanításainak megismerését és a saját gondolkodásunk megerősítését is. A nyugodt, baráti légkörű beszélgetések helyszíneiről és időpontjairól honlapunkon rendszeres tájékoztatást adunk.
 • Február 7-én volt templomunkban Tamás-mise. Az évente hat alkalommal, mindig más helyszínen lezajló esemény témája ezúttal az „All in” kifejezésbe sűrűsödött. Az ifjúsági istentisztelet igehirdetője, Kovács Viktor teológus hallgató az ember Isten előtti helyzetét mutatta be egy pókerjátszmához hasonlítva: noha lapjaink nem jók, mégis van esélyünk nyerni, mivel Isten a lehető legtöbbet áldozta: Jézus Krisztust a győzelemért. A különleges istentiszteleten, ahol többek között modern hangzásra hangszerelve szóltak az énekek, ahol személyes áldásért lehetett sorban állni, ahol később elhangzó saját imádságot lehetett írni, gyülekezetünkből is sokan vettek részt. Az este végén vidám hangulatú közös étkezésre volt  lehetőség a Fasori Gimnázium éttermében.
 • Január folyamán fényképekből rendezett
  kiállítás volt látható gyülekezeti termünkben. A „Pillanatfények” című tárlat alkotói teológiai hallgatók: Galambos Ádám, Kondella Mihály és Magyari Márton. Elgondolkodtató pillanatokat megörökítő képeik többségéhez egy-egy bibliai mondatot is fűztek mottóul, így a tárlat megtekintői egyfajta lelki utazáson is részt vehettek.
 • Január harmadik hetében ünnepeltük valamennyi keresztény egész világot átfogó közös ünnepét, az Ökumenikus imahetet. Gyülekezetünk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan ezúttal is két körben, a VI-VII. kerületi felekezetekkel és a Városliget környékén fekvő gyülekezetekkel. Az összesen 11 istentiszteleten nyolc felekezet (római katolikus, görög katolikus, román ortodox, evangélikus, református, metodista, baptista, pünkösdi) vezetői és tagjai szolgáltak együtt énekkel, imádsággal, igehirdetéssel. A hét valamennyi napját összekötő vezérfonal az Emmausi tanítványok története volt. E történet részleteit kibontva hangzottak az  igehirdetések a tanúskodás fontosságáról, küldetésünkről, feladatainkról, felelősségünkről. A sok lelki töltetet nyújtó sorozat záró istentiszteletét követően gyülekezeti termünkben oldott, kötetlen együttlétre hívtuk a többi felekezet tagjait; a szeretetvendégségen újra zsúfolásig telt gyülekezeti termünk.
 • Idén is környékbeli protestáns gyülekezetekkel közösen  ünnepeltük a reformáció ünnepét. Többnapos sorozatunkban ezúttal metodista, református és  evangélikus helyszíneken szólt Isten igéje. Harmadszor  futhatta le a szép számú érdeklődő az 1517 méteres  távot a reformációi emlékfutás keretében a Városligetben. Október 31-én pedig egyházi vezetők közreműködésével  volt megemlékezés a Reformációi Emlékműnél. Az  ünnepségsorozatot közös protestáns úrvacsorai istentisztelet zárta, melyen együtt úrvacsorázott  evangélikus, református, baptista és metodista.
 • Új szín gyülekezetünk istentiszteleteinek sorában az október 23-án útjára indult jazz-istentiszteletek sorozata. Nagyhírű zenészek közreműködésével tartott istentiszteletünkre száznál is több érdeklődő jött el az ünnep estéjén templomunkba. Az istentisztelet zenei anyagának alapját evangélikus énekeskönyvünk koráljai adták, a jazz műfaja azonban a még jól ismert énekeket is új dimenzióba helyezte. A szabadságról szóló igék és gondolatok a zenei szabadság hangjaival kaptak megerősítést. Kéthavonkénti alkalmaink következője december 18-án lesz.
 • Trostbergi testvérgyülekezetünk temploma 60 éves jubileumát ünnepli egész évben. Az ünnepségsorozat csúcspontját jelentő október 15-16-i hétvégére gyülekezetünk küldöttsége is elutazott Németországba és a fasoriak áldáskívánásait és ajándékait átadva vett részt az ünnepen. Isten gazdagítson minket e testvérkapcsolat által!
 • Október elején templomunk mellett évek óta gyönyörű Reformációi Emlékparkban ültetett fát a Magyarországi Evangélikus Egyház reformációi emlékbizottsága. A reformáció közelgő 500 éves évfordulójára készülve ezentúl ez a császárfa is emlékezteti mindazokat, akik megpihennek a parkban.
 • Szeptember 24-én és 25-én külmisszió és teremtésvédelmi napok voltak gyülekezetünkben. Egyházunk külmissziói egyesülete szervezésében előadásokat hallgathattak a résztvevők a kenyai keresztények életéről. Ezen a hétvégén nyílt meg gyülekezeti termünkben Ruzicskay György festőművész Teremtő kezek című tárlata. Vasárnap e képek között tartottuk hagyományos teremtésünnepi  istentiszteletünket.
 • Szeptember 18-án tanévnyitó istentiszteletre és családi napra hívtuk gyülekezetünk apraját-nagyját. Nyári táboraink állandó társai, a Gyönk és környéke gyülekezet fiataljai számára pedig elfogadták meghívásunkat, hogy együtt tölthessük el ezt a szép szeptemberi napsütéses napot. A júniusi együttlétek alatt kialakuló ismeretségek, barátságok tovább erősödhettek ezen a napon. A vendégeink számára városnézéssel kezdődő napon az istentisztelet igehirdetője Beke Mátyás gyönki lelkész volt, ebédet a fasori cserkészek főztek, majd a nyári képek vetítése után közös múzeumi programmal zárult a nap. Vendégeink azzal az ígérettel búcsúztak, hogy tavasszal ők várnak vendégségbe minket.
 • Forrás klubunk a nyári szünet alatt extra alkalmat  szervezett. Domokos János és Egeres Katalin filmjét, a Palimpszesztet vetítettük gyülekezeti  termünkben, melyre a gyülekezet valamennyi rétegéből jöttek érdeklődők. A sok érzést és élményt adó film megtekintése után az alkotókkal is lehetőség nyílt beszélgetésre, mely késő estig itt tartotta az érdeklődőket.
 • Családias hangulatú, de mégis nagyon sokakat megmozdító ünnepre került sor július 10-én. Jónás Zoltánné, Edit néni, gyülekezetünk hűséges egyházfija születésnapjára meglepetéssel készült a gyülekezet. Az istentiszteletet követő hagyományos kávézás helyett terített asztal és bográcsban aznap főtt birkapörkölt várta a több mint hetven gyülekezeti tagot. A jelenlévők énekkel köszöntötték az ünnepeltet, az ebéd után a pedig születésnapi tortából is jutott mindenkinek. Isten éltesse még sokáig közöttünk Edit nénit!
 • Június 25-én templomunk és gyülekezetünk is bekapcsolódott a „nyitott templom” elnevezésű országos programsorozatba és Magyarország Európai Uniós elnökségének záró-ünnepségsorozatába. A nagyszabású kulturális programsorozat részeként gyülekezeti termünkben Aknay János Kossut-díjas festőművész kiállításának megnyitására,  templomunkban tudományos előadásra, filmvetítésre, orgona-hangversenyre került sor. Az estet, melynek különböző programjain együttesen több mint száz fő vett részt, éjszakai áhítat zárta. Másnap a vasárnapi istentiszteletet követően emlékeztünk meg a XX. század diktatúráinak áldozatairól, s helyeztünk el koszorút a templomunk falán nekik emléket állító táblán.
 • Június 20-tól, az iskolai nyári szünet első teljes hetében tartottuk hagyományos keszőhidegkúti gyülekezeti hittantáborunkat. Ezúttal az érzékszerveinket vizsgáltuk meg, no meg azt, ezekkel hányféleképpen  tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét és ajándékait. A tábor jó hangulatához ezúttal a végig kedvező időjárás is hozzájárult, a közös játékok és feladatok pedig tovább erősítették a fasori és gyönki gyerekek közötti kapcsolatot.
 • Pünkösd előtti szombaton tartottuk idei konfirmációi vizsgánkat, amelyen hét fiatal adott számot arról: ismeri a szentírás üzenetét és egyházunk tanításait. A másnapi istentiszteleten kaptak megerősítést arra, hogy ezt a tudásukat immáron a felnőtt gyülekezeti életbe bekapcsolódva használhatják. Isten áldása kísérje őket életük folyamán! Pünkösd másnapján gyülekezetünk nem a szeretett fasori templomban gyűlt össze ünnepelni, hanem kivételesen a Deák téri templomban csatlakozott az ottani ünnephez. A Deák téri gyülekezet idén ünnepelte 200 éves jubileumát, a pünkösd hétfői ünnepen pedig együtt volt az a nyolc gyülekezet, amelynek őse az egykori Pesti Evangélikus Egyház volt. Az istentisztelet keretében a templom udvarán egy fa elültetésére is sor került, ennek egyik ágán a Fasori gyülekezet szalagja lobogott. Mindez azt az összetartozást fejezte ki, mely a hétköznapok számos közös programjában egyébként is
  megvalósuló testvéri közösség a két gyülekezet között.
 • Lázár Balázs költő és színművész feleségével adott rendhagyó irodalmi estet templomunkban május 18-án. A Békesség-óhajtás címet viselő előadásban magyar költők békességgel kapcsolatos versei voltak csokorba gyűjtve. A rendszeresen egyházzenei alkalmaknak teret adó templom ezúttal egy nálunk ritkábban előforduló művészet élményére hívogatta az érdeklődőket.
 • Gyülekezeti kirándulásunk ezúttal Sárszentlőrinc és környéke nevezetességeit érintette május 14-én. A Petőfi által is koptatott pad a lőrinci templomban, az ő életét bemutató kiállítás a múzeumban, Lázár Ervint is sokszor inspiráló hatalmas eperfa, az evangélikus cigánymisszió munkatársai által készített csodálatos gulyás, az ozorai vár és a dégi kastély emlékei sokunkban élnek még, ahogy a buszon vagy valamelyik helyszínen folytatott beszélgetések élménye sem múlik egyhamar.
 • Kortárszenei koncertnek adott otthont templomunk május 7-én. Derecskei András és Horváth Márton Levente elektromos hegedűn és orgonán adták elő saját, és kortársaik műveit. A magas színvonalon előadott, sokszor meglepő hangzású művek templomunk kiváló akusztikájában és jól ismert atmoszférájával találkozva szereztek új és maradandó élményeket az érdeklődőknek.
 • Húsvét hajnalán mintegy ötven résztvevővel vártuk a sötétségből a világosságba jutást, Jézus feltámadásának, szabadításának mindent beragyogó örömhírét. A meditatív, igeolvasásokkal és zenei közjátékokkal tagolt istentisztelet igei mondanivalója a messiásvárás ószövetségi próféciáitól vezetett a hétköznapi életünk kérdéseiben is megbújó reménységre. A nem megszokott formák segítségével átélhettük: nincs olyan elkeseredett, kétségekkel teli, magányos pillanatunk, amelyből ne tudna kivonni minket Jézus halált legyőző ereje. Az április 24-25-i húsvéti istentiszteletek mind ezt az üzenetet erősítették.
 • Nagyheti sorozatunkon idén a Deák téri lelkészek szolgáltak nálunk. A Deák téri templom 200. évfordulójára hangolódva a téma „Terek, kövek, kárpitok – egy templom megszólaló részei” volt. A nagyhetet bevezető sorozat az ünnepnapokon úrvacsorai istentiszteletekkel folytatódott.
 • Szintén hagyomány immár a gyermekek virágvasárnapi készülődése. Április 17-én énektanulással, beszélgetéssel, apró ajándékok, valamint Jézus szenvedéstörténetének epizódjait ábrázoló mozaikképek készítésével telt a délelőtt a gyülekezeti teremben, miközben a felnőttek az ünnepi istentiszteleten vettek részt a templomban. Az istentisztelet végén mutatták be a gyermekek az egész gyülekezetnek mindazt, amivel a délelőtt folyamán foglalkoztak.
 • Konfirmandusaink Balatonbogláron töltöttek együtt egy hétvégét április 15-17-ig. A konfirmációi felkészülés különleges állomása volt ez a pár nap, a lélekben és közösségben megerősödés, a tanulás és a játék sajátos kettősségével. A fiatalok elkészítették saját életük fő eseményeire is emlékeztető „Élet gyöngyei” karkötőjüket, találkoztak a helyi konfirmandusokkal, részt vettek a fonyódi és balatonboglári istentiszteletek liturgiájában is.
 • A négy éve működő balassagyarmati Szabó József tanulmányi ház adott otthont Forrás klubunk első közös hétvégéjének február 25-27. között Apa- és atyakép az anyaszentegyházban címmel. A kötetlen, felszabadult, ám témájából adódóan igen aktuális és mindenkit érintő mély program lehetőséget adott a tizenkét résztvevőknek, hogy átgondoljuk, esetleg újraértelmezzük a bennünk élő apa-képeket, illetve Atyaisten képet.  
  Az előadásokon, áhítatokon, közös beszélgetéseken és filmnézésen keresztül átélhettük azt a sokszínűséget, ahogy az idealizáltan pozitív apaképtől az igen hiányos, sokszor ellenséges képig, milyen széles palettán mozog az a viszony, ami apáinkhoz köt vagy éppen tőlük elválaszt bennünket.
 • Február 13-án templomunkból közvetítette istentiszteletét a Kossuth Rádió. Az igehirdetés szolgálatát Szabóné Mátrai Marianna, a Déli Egyházkerület püspökhelyettese végezte, a liturgiában gyülekezetünk tagjai segédkeztek. Örömünkre szolgált, hogy gyülekezetünk ezen a vasárnapon az ország egész területén a közvetítést hallgatókkal bővült hatalmasra.
 • Ökumenikus imaheti sorozatunkon idén is nyolc felekezettel közösen ünnepeltük a Krisztusban való egységünket. „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” - szólt az idei találkozó bibliai mottója. Római- és görög katolikus, román ortodox, református, baptista, metodista és pünkösdi gyülekezetek tagjaival és vezetőivel találkozhattunk január 17. és 22. között.
 • A karácsonyi ünnepkört lezáró vízkereszti egyházzenei istentiszteletünkön a Zeneakadémia Egyházzene tanszékének hallgatói szolgáltak Bódiss Tamás vezetésével. A tanszék és templomunk kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza, évnyitó és évzáró istentiszteleteiket nálunk tartják, cserébe szívesen vesznek részt istentiszteleteinken szolgálattal.