default_mobilelogo

Figyelmes várakozás

Örüljetek az Úrban mindenkor! Az Úr közel! Fil 4,4

"Két dolgot most már biztosan tudok. Az egyik, hogy rajtam kívül van valahol Ő, aki tud rólam, aki jobban tudja rólam, ki vagyok. A másik, hogy hiába keresem így - hatalmasabb Ő nálam, csak Ő találhat meg engem - vakon tapogatózva, ha mindketten keresgélünk, elvétjük egymást, elmegyünk egymás mellett. Egyikünknek csendben kell maradni; hadd legyek én az, a gyöngébb és fáradtabb. Várnom kell és figyelnem..."
Karinthy Frigyes: Isten

Karácsonyra készülünk, versenyt futva szűkre szabott ádventünkkel. S vágyjuk megpillantani az érkezőt. Aki igazán fontos a számunkra. Már előre készülődünk, elrendezzük dolgainkat, hogy semmi meg ne zavarja a találkozásra szánt időt. Nemcsak a lakásunkat, a szobánkat rendezgetjük, hanem lelkiekben is készülődünk. Elképzeljük, eltervezzük és miközben nekilátunk marad a feszítő kérdés: Mi lesz, ha valami közbe jön? Mi lesz, ha nem úgy sikerül, ahogyan elterveztem?

Ádventben ha mindennek a hátterében csak magunkat látjuk, feladataink közben megfáradunk. Ha testben nem, lelkiekben bizonyára. Kell, hogy Valaki odalépjen hozzánk. Kell, hogy töltődjünk. Jó volna, ha az ádventi koszorú gyertyáival lángra lobbanna bennünk az Istenre figyelés varázsa, öröme. Különben elvétjük a lényeget, lemaradhat mellőlünk az ünnepre készülés bensőségessége.

Ezekben a napokban, hetekben, kiárad Isten szeretetének "napfénye" mindenkire, "jókra és gonoszokra egyaránt". Most könnyebb Jézusra nézve önfeledten adni. Most át lehet élni valami ízelítőt az igazi boldogságból, kóstolót az üdvösségből. Hagyjuk, hogy megérintsen! Hagyjuk, hogy eljusson hozzánk ádvent várakozása, karácsony üzenete! Gyönyörű titok ez: Isten emberré lett. Minden várakozásunkat felülmúlta. Hadd legyünk mi, fáradtabbak és gyöngébbek, akik csendben maradunk. Csak várnunk kell és figyelnünk...

Így kívánunk kínálkozó alkalmainkra is hívogatva megszentelt, áldott karácsonyi ünnepeket:

az egyházközség vezetősége

 

Gyülekezeti hírek:

  • Június 10-én beiktatta Győri Gábor esperes Aradi György gyülekezeti lelkészt. Gáncs Péter püspök igehirdetéssel szolgált. A staféta átadás jeleként búcsúzott a gyülekezet sok évtizedes szolgálat után nyugdíjba vonult lelkészétől Szirmai Zoltántól.
  • Augusztus 15-től megkezdte szolgálatát az egyházközségünkbe kiküldött beosztott lelkész Szántó Enikő.
  • Egyházközségünk a Győri Evangélikus Egyházközséggel karöltve alapítóként jegyezte be az Asztali beszélgetések kulturális alapítványt, melynek célja a lutheránus disputa szellem örököseként az egyház illetve a tudomány és a művészetek közötti párbeszéd elősegítése.
  • Szirmai Zoltán nyugdíjas lelkész több évtizedes szolgálatát a VII. kerületi önkormányzat Pro Urbe díjjal ismerte el.
  • Az egyházközség közgyűlése megválasztotta, majd beiktatta számvevőszéke elnökének Zwada Ildikó presbitert. Tagoknak választotta Fazekas Orsolyát, Pálfy Gábort és Tasnády Pétert.
  • Ádventi Jótékonysági Koncertnek adott helyet december 9-én 18 órától templomunk. Az erdélyi szórványmagyarság megsegítéséért meghirdetett alkalom vendégigehirdetője volt Tempfli József nagyváradi püspök; Gálos Miklós, Kukely Júlia és Kaposi Gergely adtak koncertet. Az est bevételét (245.860,-Ft) egyenlő arányban adták át a szervezők Kallós Zoltánnak a Válaszút Alapítvány vezetőjének és az EMKE-t képviselő Dr. Vajda Sándornak.
  • December 6-ai presbiteri ülésén az egyházközség vezetősége köszöntötte Barczi Gyuláné Kati nénit 23 éves gyülekezeti hivatali szolgálata befejezése és 80. születésnapja alkalmából.
  • Ezúton is szeretnénk megköszönni gyülekezeti tagjainknak, hogy adományaikkal és rendszeres egyházfenntartói járulékaikkal segítették az egházközségben folyó munkát.

 

Rendszeres alkalmaink:

Istentiszteletek:
minden vasár és ünnepnapon de. 11 órakor úrvacsorai istentisztelet
minden hónap első vasárnapján de. 9:30 családi istentisztelet
minden hónap utolsó vasárnapján 18:00 ifjúsági istentisztelet

Gyermekjátszóház
Minden vasárnap a 11 órási istentisztelettel párhuzamosan a Damjanich u. 28/b. alatti gyülekezeti teremben, ifjúsági vezetőkkel.

Hitoktatás három csoportban
Hétfő/kedd/csütörtök 16:30 órakor a gyülekezeti teremben

Konfirmációi oktatás
Péntek 16:30 órakor a gyülekezeti teremben

Ifjúsági alkalmak - a gyülekezeti terem alatt kialakított "pinceklubban"
Hétfőnként 17:30 órakor - "Kis ifi" ifjúsági bibliaóra 13-16 éveseknek
Szerdánként 17:00 órakor- "Nagy ifi" ifjúsági bibliaóra 17-24 éveseknek
Péntekenként 18:00 órakor- "Ifi+" 25 év körüli, ill. feletti fiatal felnőtteknek, dolgozóknak, egyetemi hallgatóknak, családos fiataloknak.

Idősek bibliaórája
Szerdánként 15 órakor a gyülekezeti teremben.
Gyülekezeti kórus - Fasori Fiatal-Öregdiákok Kórusa (FAFÖK)
csütörtökönként 19 órakor a gyülekezeti teremben. 18-28 éveseknek - kórusvezető: Nováky Andrea.

Asztali beszélgetések - disputa minden hónap első keddjén 18 órakor
- a Gimnázium dísztermében.
Legközelebbi alkalom kivételesen január 9-én kedden 18 órakor!
Vendégek: Jelenits István piarista tanár és Gáncs Péter püspök.

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

December 17. Ádvent III. vasárnapja -vasárnap-
11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szántó Enikő)
17 óra Gyermekek és ifjúság karácsonyi ünnepélye  (Szántó Enikő)

December 24. Ádvent IV. vasárnapja -vasárnap-
11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
16 óra Karácsony esti istentisztelet (Aradi György)

December 25. Karácsony I. ünnepe -hétfõ-
11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Gáncs Péter püspök)
Szolgál a FAFÖK és Kukely Júlia Az istentiszteletet az MTV élõ adásban közvetíti! Erre való tekintettel kérjük, mindenki foglalja el a helyét 10:40-ig!

December 26. Karácsony II. ünnepe -kedd-
11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szántó Enikő)

December 31. Az év utolsó vasárnapja -vasárnap-
11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
18 óra Hálaadó istentisztelet úrvacsorával (Szántó Enikő)

Január 1. Újév -hétfõ-
11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Aradi György)

Januárban kivételesen a hónap első vasárnapja helyett Vízkereszt ünnepén 6-án, 11 órakor lesz családi istentisztelet, a hónap utosó vasárnapján d.u. 6 órakor ifjúsági istentiszteletet tartunk.