default_mobilelogo

Tartalom:

 • Áhítat
 • Gyülekezeti híreink
 • Keresztelők, esküvők, temetések, konfirmáció 2004-ben
 • Rendszeres alkalmaink
 • Gyermekek és ifjak oldala
 • Nyári tábor
 • Ünnepi alkalmaink

"Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül!" (1Kor 15,19-20)

 

Kedves Testvérek, Kedves Fasoriak!

Idézett igénk egyik legfontosabb szava az "ámde"! Ez a szó lehet húsvéti hitünk kulcsszava. Mert bár az élet sokféle fizikai és lelki küzdelmét naponta átéljük, a mulandóság gondolatai is megkörnyékeznek, de a húsvét örömhíre át kell, hogy hassa minden érzésünket és gondolatunkat. Az ÉLET győzelme szította fel Jézus tanítványaiban és az őt követő asszonyokban azt a csodálkozó, ám boldog erőt: nem halott Krisztusuk van, akire életünk végéig kegyelettel emlékezhetnek, hanem élő, feltámadott Uruk, aki újra beszélt velük, aki szolgálatba küldte őket, és aki az életen túli életre elhívta őket.
Ha ez nem így történt volna, a keresztyénség valószínűleg el sem kezdődött volna a Római Birodalom területén, és nem hódított volna az akkor lakott föld országaiban. Beleolvadt volna a vallási mozgalmak végtelen káoszába. ÁMDE Krisztus feltámadott, és a 21. században az emberiség jelentős része vallja őt Úrnak és Megváltónak!
Ha mi magunk nem a feltámadott Krisztusban hinnénk, akkor üres formaság lenne vallásosságunk, illúziók kergetése a hitünk. Ámde mi az ő nevében reménykedünk, tőle kérünk bűnbocsánatot és áldást, elhunyt szeretteink és önmagunk számára utat, mely az örökéletre vezet.
Fasori templomunk és gyülekezetünk a jövő évben ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját. Gondoljunk bele: hány testvérünk kapott templomunkban lelki erőt, vigaszt, bűnbocsánatot! Hány lelkész tolmácsolta Isten üzenetét! Keresztelések, konfirmációk, esketések, úrvacsoraosztások, halottakról való megemlékezések, éneklések, imádságok, egyházi zene hallgatások közvetítették az élő Jézus Krisztus evangéliumát!
Legyünk mi is, most élő gyülekezet, húsvéti hitünk eleven tanúi Krisztus életünket formáló, örök életre hívó szeretetének! Ámen

 

GYÜLEKEZETI HÍREINK

 1. Befejeződött az 1908-ban épített orgonánk eddigi legjelentősebb felújítása és bővítése. Hónapokon át folyt ez a munka, és a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra nagyszerű munkát végzett.
 2. Karácsonyi körlevelünkben adtunk hírt a templomfalak szigeteléséről, amelyet a HIO Protection cég a legmodernebb technológiával végzett. Hamarosan elkészülnek a külső-belső helyreállítási munkák.
 3. Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatásukat és adományaikat e nagy munkák költségeire. Gyülekezetünknek nincs saját alapítványa, ezért egyházfenntartói hozzájárulásukat csak közvetlenül, postai csekken vagy a lelkészi hivatalban tudjuk fogadni.
  Mindazonáltal azt is megköszönjük, amit adójuk 1%-ának felajánlásával a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, vagy a második 1%-al a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumnak juttattak.
 4. Az idei konfirmációra május 16-án kerül sor. Az év folyamán számos felnőtt testvérünket is megkereszteljük, amely egyúttal konfirmációt is jelent.
 5. Pünkösdkor, május 30-án bajorországi, trostbergi testvérgyülekezetünk küldöttsége látogat el hozzánk 3 napra. Lelkészük prédikál majd, és egy tablókból álló kiállítást is bemutatunk testvérkapcsolatunk 10 évéről.
 6. Április 24-én, szombaton gyülekezeti autóbusz-kirándulást tervezünk Sárvárra és környékére. Szeretettel kérjük, hogy aki részt akar venni, jelezze szándékát személyesen vagy telefonon.
 7. Szeretettel kérjük, hogy jelezzék, ha tudnak olyanokról, akik eddig nem kaptak körlevelet, de érdeklődnek gyülekezeti eseményeink felől. Jelezzék az esetleges címváltozásokat, és azt is, ha valaki nem kívánja már a karácsonyi és húsvéti körlevelünk küldését.
 8. Internet. Örömmel adunk hírt arról, hogy lelkészi hivatalunkban immár van Internet. Elsősorban e-mail levelezésre szeretnénk használni, amelyet elterjedése mellett fontossá tesz a postaköltségek emelkedése is. Szeretnénk gyülekezeti alkalmakra (középnemzedék, ifjúsági alkalmak) a meghívókat azoknak, akiknek van hozzáférése, e-mailben küldeni. Tervezünk egy e-mailes gyülekezeti körlevelet havonta az aktuális eseményekről. Ezért kérjük, írjanak az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Készüljünk örömmel és szeretettel a 2005. októberében esedékes 100. évforduló méltó megünneplésére. Egy albumot is szeretnénk összeállítani, ezért a templomunkkal kapcsolatos régi fényképeket, dokumentumokat szeretettel fogadjuk!
Szép és áldott ünnepeket kívánunk:

2004 húsvétján a gyülekezet lelkészei és vezetői

2003-ban gyülekezetünkben:

Kereszteltük:
Gyermekek: Radocsányi Melinda, Ady Barnabás, Paveszka Noémi, Szfáry Alex, Kondacs György, Keller Panna, Banga Nándor, Bánky Csillag, Szirmai Orsolya, Rokasz Attila, Lázár Kitty, Szirák Dorottya, Pongrácz Zsófia, Gnandt Gellért, Szép Flóra, Száva Péter, Boytha Balázs, Pogány Tamás, Franco Augustino, Balogh Zoltán, Neubauer Kinga, Opauszky Ágnes, Kocsis Lili, Dőry Preisz András, Aranyi Lilla, Kert Melinda, Szakmáry Evelin, Kovács Nikoletta, Nagy Lilla, Magyari Csongor, Besze Viola, Mészáros Ákos, Gyarmathy Gergő, Puheli György, Bársony Bernard, Bársony Viktória, Dalmadi Lilla, Killik László, Jánosi Kinga, Kriszt András, Butor Jakab, Dubecz Sándor, Skultéty Hanna, Makai Marcell, Makai Anna, Czirbusz Balázs
Felnőttek: Mühl Ágnes, Szalai Szilvia, Schwartz Béla, Illyés Mihály, Pujszné Stangel Beáta, Biltsik Barbara, Bútor Csaba, Király Eszter, Ősz Viktória, Balogh Krisztina, Juhász Alfréd, Tajtyi Róbert, Pecsők András, Simon Miklós

Konfirmáltuk:
Biltsik Barbara, Bognár Olga, Czerván Andrea, Eszes Nóra, Hajevszki Ramóna, Hegedűs Csilla, Hévizy Ágnes, Kiss Andrea, Kováts Krisztina, Liptai Fruzsina, Lovas Petra, Lovas Réka, Novotny Dóra, Oláh Csaba, Plöchl Zsolt, Rózsa Virág Pálma, Rózsa Zita, Szabó Nándor, Szabolcs Erika, Timkó Anita, Tóth Kornél, Varga Gergő, Wölfinger Viktória, Tajtyi Róbert, Pecsők András, Simon Miklós, Juhász Alfréd, Mühl Ágnes, Szalai Szilvia, Schwartz Béla, Illyés Mihály, Pujszné Stangel Beáta, Bútor Csaba, Király Eszter, Ősz Viktória, Balogh Krisztina

Házasságot kötöttek:
Lapp-Gazdag Anikó és Tábori Tamás, Szalai Szilvia és Vida Csaba, Csutor Zsuzsanna és Roszkos János, Kardos Zsófia és Kelemen Péter, Bozóki Barbara és Schwartz Béla, Pántya Zsuzsanna és Ilyés Mihály, Bognár Zsuzsanna és Tallárom Péter, Ősz Viktória és Juhász Alfréd, Juhász Anikó és Dr. Horváth Gábor, Pintér Beatrix és Tóth Csaba, Kőváry Lívia Eszter és Tajtyi Róbert, Majdányi Judit és Tornay István, Nagy Zsófia és Pócs János, Somogyi Ágnes és Per Age Waarum, Borisz Erika és Bogár Pál, Dobai Dóra és Andreas Hoffmann, Szederkényi Júlia és Kanizsár Szilárd, Csatári Katalin Gabriella és Kovács Gábor, Fazekas Szilvia és Zepherin Vazquez, Petrovics Edina és Menno Fritsch, Tóth Zsófia és Csaba Zsolt, Dr. Pap Éva és Aranyi István, Fazekas Ildikó és Vizkeleti Péter, Gyuricza Krisztina és Nagy András, Terei Márta és Török Dávid, Barkóczi Mariann és Simon Miklós, Ambrus Mária és Pachmann Péter, Moldrich Gabriella és Winfried Müller, Brózik Dorka és Völgyesi Gábor, Kiszely Tünde és Kovács Gábor, Dr. Juhász Helga és Dr. Kriszt András, Dr. Szabó Mónika és Dr. Dubecz Sándor

Eltemettük:
Bátor Elemérné (72), Biszun János (53), Rosta János (83), Kuhajda István (81), Lehoczky Piroska (83), Pauer Lajosné (76), Havas Jenőné (81), Rudas Kálmán (83), Dr, Hivert Dezsőné (87), Csapó László (57), Horváth Lászlóné (75), Farkas Jánosné (94), Berky István László (60), Almássy Vilma (92), Barabás Miklós (73), Visnyovszky Dánielné (93), Peskó György (70), Dr. Nemes Jánosné (85), Király Sándor (64), Kossaczky Zoltán (90), Szurovcsák Mihály (73), Dr. Joó Kálmánné (88), Puzsér Judit (80), Kovács Elek (83), Irene Gutzeit (67), Dr. Koren Miklós (81), Dr. Pfahler Pál (77), Sauz Miguelné (83), Brabander Ilona (72), Dr. Hajós Imréné (87), Dávid Gyuláné (82), Szabó Istvánné (83), Balogh Pál (88), Bendes Aladárné (67), Ihász Istvánné (87), Csóka Gézáné (79), Szabó Sándor (40), Homik Erzsébet (82), Tersánszky Rudolf (87), Csepeti Jánosné (77), Gulyás Gáborné (81), Győri Ács Ferenc (61), Orosz Ferenc (63), Halász Kálmán (91), Dr. Kenyeres Istvánné (62), Turák József (73), Vágási Sándor (80)

 

RENDSZERES ALKALMAINK

 • Istentisztelet vasárnap 11 órakor.
 • Családi istentisztelet minden hónap első vasárnapján de. 1/2 10 órakor.
 • Ifjúsági istentisztelet minden hónap utolsó vasárnapján du. 6 órakor.
 • Ifjúsági óra szombaton 6 órakor. Érdekes témák, áhítat, pingpong, süti, játék, beszélgetés.
 • "Ifi plusz" vasárnap este 6-kor. Ezen az alkalmon előadásokra és komolyabb beszélgetésekre kerül sor. A témákat az ifjúság tagjai hozzák. Hónap utolsó vasárnapján a templomban vagyunk.
 • Fasori Fiatal-Öregdiákok Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 7 órakor.
 • Családi kirándulások minden hónap harmadik szombatján. Érdeklődni lehet Kézdy Péter segédlelkésznél.
 • Gyülekezeti bibliaóra szerdán 3 órakor.
 • A "Középnemzedék" bibliaórája minden hónap utolsó hétfőjén 6 órakor. Érdeklődőknek külön meghívót küldünk erre az alkalomra.
 • Gyülekezeti hitoktatás   alsósoknak kedden 1/4 5 órakor, fölsősöknek szerdán 1/2 5 órakor.
 • Konfirmációi oktatás szombaton 1/4 4 órakor.

 

Kedves Gyerekek!

Kirakós a kisebbeknek: Vágd körbe a négyzeteket, rakd ki a képet, ragaszd fel egy papírra és színezd ki! A kép egy mozaik alapján készült, amely Horvátországban Porec 6. századi bazilikájában található.
Tudod-e, hogy mit jelképez a bárány? Isten báránya egyik legrégebbi húsvéti jelképünk. Jézus Krisztusra utal, kifejezi Krisztus értünk való szelíd és áldozatos szeretetét.

Az ifjúság receptje: Húsvéti kalács
A húsvéti ünnepi asztalok elengedhetetlen tartozékai a finom és hagyományos ételek. Ilyenek a főtt tojás, főtt sonka és a foszlós kalács.
Hozzávalók: 10 dkg vaj; 2,5 dl tej; 2,5 dkg élesztő; 1 kávéskanál só; 8-10 dkg cukor; 1 tojás; 0,5 kg liszt
A vajat lassú tűzön olvaszd meg, majd öntsd bele a tejet, így kézmeleg lesz. Egy nagy tálban morzsold szét az élesztőt és tedd hozzá a sót, cukrot és a tojás felét! Keverd össze, majd öntsd rá a vajas tejet és végül tedd bele a lisztet! Jól keverd össze! most jön a neheze: meg kell keleszteni a tésztát meleg helyen. Kérjél tanácsot édesanyádtól, hogy hova tedd, míg megdagad! (kb. 1 óra) Ha szépen megkelt, fonjál belőle kalácsot, koszorút (aminek a közepébe majd tojást is tehetsz)! A tetejét kend meg a tojás maradékával, hogy szép fényes legyen!
20-25 percig süsd közepes hőfokon! Jó sütést kívánunk!

NYÁRI TÁBOR
Kedves Péter Bácsi!
Hogy tetszik lenni? Ebben az évben kevesebbet jártam hittanra, de a nyári táborba szeretnék menni. Mikor lesz? Szeretném, ha a testvérem is jöhetne, csak Petit sátras táborba még nem engedik el a szüleim.
Csókolom: Hajni (Budapest)

Tisztelt Lelkész Úr!
Néhány éve elköltöztünk a VII. kerületből, de a gyülekezeti baráti kapcsolataink megmaradtak. A barátnőm említette, hogy a gyermeke volt tavaly a fasori táborban és nagyon jól érezte magát. A kislányom 9 éves, és idén ő is menne, mert nagyon szeret kirándulni. Kérek szépen tájékoztatást a részletekről. Áldott Húsvétot kívánunk!
Köszönettel: Erdős Gyuláné (Budakeszi)

Kedves Hajni, Erdős Gyuláné és Mindenki!
Ebben az évben is megszervezzük a gyermekek és ifjak nyári táborát július 13-20. között. A tábor Nagymányok mellett egy erdei kulcsosházban lesz a falutól 1 km-re. Valamivel komfortosabb körülmények között lakunk tehát, ágyban lehet aludni, nem sátorban a földön, és a házban lehet fürdeni, de a természet közelsége megmarad. Aki szeretne, sátrat is verhet. Minden fiatalt szeretettel várunk 8 éves kortól. Költség előre láthatólag 5000 Ft. A jelentkezési lapokat június 6-ig kérjük visszaküldeni a lelkészi hivatalba! Érdeklődni lehet Kézdy Péter segédlelkésznél. A jelentkezőknek a tábor előtti hónapban részletes levelet küldünk, amelyben leírjuk, hogy mit kell hozni, az indulási és érkezési időpontokat, és minden részletet.

---------------------------------------------------

JELENTKEZÉSI LAP
NOMÁD TÁBOR 2005. JÚLIUS 4-11.

NÉV: ............................................................TEL:..........................................

CÍM:...........................................................E-MAIL:......................................

Szedek-e valamilyen gyógyszert,  van-e gyógyszer, vagy egyéb allergiám, betegségem?

....................................................................................................

 

ÜNNEPI ALKALMAINK

Ápr. 4. VIRÁGVASÁRNAP:
1/2 10 ó. Családi istentisztelet (Dr. Muntag Andorné)
De. 11 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 1/2 4 ó. Gyermek szeretetvendégség

Nagyheti igehirdetés-sorozat: Húsvét után értettem meg
Ápr. 5. HÉTFŐ 6 ó. Nikodémus Jn 3,7-15 (Kézdy Péter)
Ápr. 6. KEDD 6 ó. A vakon született Jn 9,35-38 (Szirmai Zoltán)
Ápr. 7. SZERDA 6 ó. A béna meggyógyítása MK 2,1-12 (Kézdy Péter)
Ápr. 8. CSÜTÖRTÖK 6 ó. Péter Jn 13,5-10 (Szirmai Zoltán)

Ápr. 9. NAGYPÉNTEK:
De. 8 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
De. 11 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 6 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)

Ápr. 10. NAGYSZOMBAT:
Du. 6 ó. Az ifjúság passiójátéka (Kézdy Péter)

ÁPR. 11. HÚSVÉTVASÁRNAP:
Reggel 5 ó. Hajnali istentisztelet (Kézdy Péter)
De. 1/2 10 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Lukáts Miklós)
De. 11 ó. Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 6 ó. Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Ápr. 12. HÚSVÉTHÉTFŐ:
De. 11 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
Du. 6 ó. Esti istentisztelet (Szirmai Zoltán)

A körlevelet írták, szerkesztették, sokszorosították, hajtogatták, postázták: Brózik Vera, Fébé Kht., a gyülekezet asszonyai, Kézdy Péter, Szirmai Zoltán, Zwada Ildikó