default_mobilelogo

Tartalom:

 • Áhítat
 • Gyülekezeti híreink
 • Hívogató
 • Gyermekek és ifjak oldala
 • Rendszeres alkalmaink
 • Ünnepi alkalmaink

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok! (Lukács 21,28)

Kedves Fasori Testvérek!

Jézus ezeket a szavakat az utolsó időkkel kapcsolatban mondja, második eljövetelére utalva, mivel azonban ennek idejét nem tudhatjuk, ezért jelenünkben, saját véges életidőnkben kell komolyan vennünk és megszívlelnünk.
Sokszor "lógatjuk a fejünket", gondjaink, bajaink, vagy a minket körülvevő világ állapota miatt. Olyanok vagyunk gyakran, mint az a hegyek közé kiránduló ember, aki a magas hegyek közötti völgyben csak a lába alatti köveket, vagy a füves legelőket nézi, és nem látja az őt körülvevő hegyormokat.
A keresztyénségnek olyan örömforrása van, amely a legmagasabb hegyekben, Isten magasságában ered, de éppen karácsonykor lehetünk mi is tanúi annak, hogy ennek a forrásnak életújító vize elért hozzánk a völgybe, ahol mi élünk, vagyunk, ahol keressük a szeretet, megértés, békesség igaz jeleit.
A betlehemi jászolnál nem érkezhetett mélyebbre a karácsonyi gyermek. Hacsak arra nem gondolunk, hogy hamarosan onnan is menekülnie kell a szent családnak, hogy elkerülje Heródes gyermekgyilkos indulatát. Heródes azonban hamarosan meghalt, Jézus pedig élt, hogy levégezze küldetését, és él ma is, hogy közöttünk és bennünk elvégezze szent küldetését: hitre, szeretetre, élő reménységre tanítson, mutassa az utat életünkben, halálunk óráján.
Ezért kell Ádventben és Karácsonykor felegyenesednünk és felemelnünk a fejünket, szívünket! Mert az Úr érkezésének (Adventus Domini), értünk áldozott életének, a halál mélységébe való alászállásának és harmadnapon való feltámadásának igazságát és örömét soha senki nem veheti már el tőlünk. Csak mi magunk válhatunk mégis örömtelenekké, ha mindezt figyelmen kívül hagyjuk, ha a Karácsonyban csak ajándékozási ünnepet, jóleső pihenőnapot látunk. Ha csak a lábunk elé nézünk...
Kedves Testvéreink! Inkább örüljünk együtt, templomban és otthonainkban Jézus érkezésének, a Szeretet isteni és emberi ünnepnapjainak és üzenetének. Mert Jézus ezen az ünnepen is közel jön hozzánk, meghallja imádságainkat, megáldja gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket! Ő legyen örömünk forrása, Őt lássuk felemelt fejünkkel!

Áldott Ünnepet kívánnak 2004 karácsonyán a gyülekezet lelkészei, vezetői!

 

GYÜLEKEZETI HÍREINK

 1. Templomunk és gyülekezetünk az előttünk álló évben ünnepli építésének, felszentelésének és alapításának 100. évfordulóját. Ezt a jeles évfordulót szeretnénk méltó módon megünnepelni 2005. októberében. A részletes programokról jövő évben külön körlevélben adunk majd hírt. Fasori Evangélikus Gimnáziumunk már 2004. őszén ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját.
 2. Örömmel jelentjük, hogy hamarosan eltűnnek templomunk faláról a vizesedés nyomai. A tavalyi falszigetelési munkálatok után most folynak, és az ünnepek előtt befejeződnek a díszítőfestés helyreállítási, felújítási munkái.
 3. Egy gyülekezeti tagunk felajánlása és áldozatos szervező munkája segítségével gyülekezetünk közhasznú alapítványt hoz létre "Alapítvány a Fasori Evangélikus Egyházközségért" néven. Reméljük, az alapítvány hamarosan bejegyzésre kerül és a törvények értelmében két év elteltével lehetőség lesz a személyi jövedelemadó egyik 1%-át a gyülekezet javára kérni.
 4. Kérjük továbbra is testvéreinktől, hogy adójuk 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyház javára ajánlják fel. Egyházunk kódja: 0035
  A másik 1%-ot javasoljuk az "Evangélikus Gimnázium Alapítvány" javára ajánlani. 
 5. Köszönjük, hogy a nehezülő anyagi körülmények között is részt vettek fasori gyülekezetünk fenntartásában adományaikkal és egyházfenntartói hozzájárulásukkal. Kérjük szeretetből fakadó áldozathozatalukat a jövő évben is.
 6. Ha valaki betegsége, idős kora miatt nem tud eljönni a templomba, de szeretne otthonában úrvacsorát venni, kérjük jelezze, szívesen elvisszük az Úr szent vacsoráját.

 

HÍVOGATÓ

KARÁCSONYI GYERMEK ISTENTISZTELET
Karácsony napján, december 25-én, de. 11 órakor az istentisztelet ideje alatt a gyülekezeti terembe várjuk a gyermekeket istentiszteletre 5 éves kortól a konfirmandus korig. A gyermekekkel játszunk, éneket és bibliai történetet tanulunk, rövid, hozzájuk szóló igehirdetést hallgatunk meg. A szülők ezalatt az istentiszteleten vesznek részt.

GYERMEKEK ÉS IFJAK KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYE
December 19-én, vasárnap este 5 órakor a templomban várunk minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt és az ifjúságot. Már nagyon készülünk. A gyermekek főpróbája dec. 18-án, szombaton 3 órakor lesz.

IFJÚSÁG SZILVESZTERI KIRÁNDULÁSA
December 31.-január 1-ig kétnapos szilveszteri kirándulást tervezünk Nagybörzsönybe. Lesz egész napos kirándulás, játék, tánc, éjféli istentisztelet, beszélgetés, vacsora. Jelentkezni Kézdy Péter segédlelkésznél lehet. Hozni kell hideg uzsonnát, reggelit (vacsorát együtt főzünk), hálózsákot. Költség előre láthatólag 2000 Ft. Pontos tudnivalók a jelentkezéskor.

IFIKARÁCSONY
December 18-án, este 6-kor az ifjúsági óra karácsonyi alkalmát tartjuk. Várunk minden ifjúsági tagot, fiatalabbakat és idősebbeket, különös szeretettel azokat, akiket régen nem láttunk. Ha van kedved, szívesen veszünk ajándékba egy történetet, verset, idézetet, bármit, de ha csak magadat hozod, annak is örülünk.

Beszélgetés  istentisztelet  után
Szeretettel várjuk testvéreinket a vasárnapi istentiszteletek után a szomszédos evangélikus gimnázium földszintjén rövid, kötetlen beszélgetésre. Szeretnénk lehetőséget teremteni mindannyiunk számára, hogy bemutatkozhassanak egymásnak azok, akik eddig csak látásból ismerték egymást a templomban, az ismerősök pedig ne csak a járdán találkozhassanak, hanem terített asztal, kávé és sütemény mellett. November óta gyűlünk így össze, az első néhány alkalom igazán barátságos volt.

 

Kedves Gyerekek!
Készüljünk együtt örömmel karácsonyra!

KARÁCSONYVÁRÓ
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ádventi gyermek szeretetvendégség. Nagyon jól éreztük magunkat! Volt ott játék, beszélgetés, evés-ivás, barátkozás. Csak hát néhányan hiányoztak nekünk. Azért, hogy ők se maradjanak ki minden jóból, ezért most leírjuk nekik, hogy egy csoporttal hogyan készítettünk tojástartóból karácsonyvárót...

Szükséges hozzá: 1 db tojástartó, csomagolópapír, cellux, fonal, 10 db kisméretű meglepetés, 4 db rajzszög

 1. Vágd szét a tojástartót a hajtásnál, és a tetejét rakd alulra!
 2. Tegyél minden lyukba egy-egy meglepetést! (dió, cukorka, kép, idézet stb.)
 3. Jó szorosan csomagold be és ragaszd le! Kösd át fonallal négy helyen keresztbe és egy helyen hosszába! (A keresztező fonalak a tojástartó kicsúcsosodó részénél találkozzanak!)
 4. A rajzszögekkel erősítsd oda a papírhoz a fonalakat, hogy ne csúszkáljanak!
 5. Írd rá a napokat december 15-24-ig! Ezeken a napokon majd mindig fel lehet bontani egyet-egyet.
 6. Ajándékozd meg vele valamelyik családtagodat, barátodat, december 15-e előtt! Szerezz nekik boldog és izgalmas 10 napot!

 

RENDSZERSZERES ALKALMAINK

 • Istentisztelet vasárnap 11 órakor.
 • Családi istentisztelet minden hónap első vasárnapján de. 1/2 10 órakor.
 • Ifjúsági istentisztelet minden hónap utolsó vasárnapján du. 6 órakor.
 • Ifjúsági óra szombaton 6 órakor. Érdekes témák, beszélgetés, áhítat, pingpong, süti, játék.
 • "Ifi plusz" vasárnap este 6 órakor, havonta két alkalommal. Ezen az alkalmon előadásokra és komolyabb beszélgetésekre kerül sor. A témákat az ifjúság tagjai hozzák.
 • Fasori Fiatal-Öregdiákok Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 7 órakor. Várunk minden énekelni szerető fiatalt.
 • Gyülekezeti bibliaóra szerdán 3 órakor. Idős testvéreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban tartjuk.
 • A "Középnemzedék" bibliaórája minden hónap utolsó hétfőjén 6 órakor. Érdeklődőknek erre az alkalomra külön meghívót küldünk.
 • Gyülekezeti hitoktatás alsósoknak kedden 1/2 5 órakor, főlsősöknek szerdán 1/2 5 órakor.
 • Konfirmációi oktatás szombaton 1/2 4 órakor.

LÁTOGATÓK KÖRE
Tervezzük egy látogató kör létrehozását gyülekezetünkben. A karácsonyi időben szeretnénk felkeresni jó szóval egyedülálló, idős testvéreinket. Kérjük jelentkezzenek azok, akik vállalnák, hogy a gyülekezet köszöntését elvinnék egy-egy testvérünkhöz, illetve azok, akik örülnének gyülekezeti tagunk látogatásának.

Ünnepi alkalmaink

Dec. 11. szombat:
a CARMINE CELBRAT Ének - és Zenekar hangversenye.
Du. 6 óra  Vezényel: ZIMÁNYI ISTVÁN
Händel: SALVE REGINA, 3 kórus a MESSIÁS c. oratóriumból
J.S.Bach: MAGNIFICAT

Dec. 12. Ádvent 3. vasárnapja
De. 11. ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 4. ó. Gitárzenés áhítat (Pekarik Katica, Bokor Iván (Tradicionális vallási dalok, ír, latin, német, szlovák karácsonyi dalok, magyar népdalok, megzenésített versek.)

Dec. 19. Ádvent 4. vasárnapja
De. 11. ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 5. ó. Gyermekek-és ifjak karácsonyi ünnepélye (Kézdy Péter)

Dec. 24. Karácsony este
Du. 4. ó. Karácsony esti istentisztelet (Szirmai Zoltán)

Dec. 25. Karácsony első napja
De. 1/2 10 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Lukáts Miklós)
De. 11. ó. Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
De. 11. ó. Gyermek istentisztelet, Damjanich u. 28)b. fsz. 1. (Kézdy Péter)
Du. 6. ó. Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Dec. 26. Karácsony második napja
De. 11. ó. Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
Du. 6. ó. Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Dec. 31. Óév este
Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)

2005. jan. 1. Újév
De. 11 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 6. ó. Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Jan. 2. vasárnap
De. 1)2 10. ó. Családi istentisztelet (Dr. Muntag Andorné)
De. 11. ó. Istentisztelet úrvacsorával (Lukáts Miklós)

A körlevelet írták, szerkesztették, sokszorosították, postázták: Brózik Vera, Fébé Kht. a gyülekezet asszonyai, Kézdy Péter, Szirmai Zoltán, Zwada Ildikó