default_mobilelogo

Jézus mondja: "Én azért jöttem, hogy életük legyen!" (János 10,10/b)

Kedves Fasori Testvéreink!

Templomunkban ősz óta két Jézus-kép látható: az egyik oltárképünkön, a karácsonyi gyermek szeretetet és kedvességet sugárzó arca és hívogató mozdulata, a másik a szentély középső ablakán, hatalmas Krisztus-alak, egyik kezében kehely, a másik kezét áldásra emeli és aki nézi, úgy érezheti, hogy ez az áldás éppen őt éri, őt öleli körül, őt vonzza Jézushoz.
Karácsonykor nem csupán az örökszép betlehemi történetet idézzük fel, hanem a teljes Jézus történetet. Azt, aki eljön rideg világunkba azért, hogy melegséget és szeretetet hozzon a sötétségbe, azért, hogy visszaadja az élet értelmét mindazoknak, akik Őt meglátják, szívükbe, életükbe, otthonukba fogadják.
Bevezetőként idézett igénk egy ellentétpár második fele. Az első felében tolvajról beszél Jézus, aki azért jön, hogy "lopjon, öljön és pusztítson..." Ismerjük mi is azt a tolvajt, aki ellopja erőnket, bizalmunkat, reménységünket, aki feszültté teszi szívünket, behatol otthonunkba, nehézzé teszi emberi kapcsolatainkat, gondterheltté mindennapi életünket. Ismerjük a "tolvajt", aki eszményeket pusztít, lelkesedést öl, sötétté és komorrá tesz körülöttünk mindent. Ezekkel szemben mondja Jézus: "Én azért jöttem, hogy életük legyen!" Olyan életük amelyben a hit mécsesként világít lábunk előtt, el nem fogyó energiával...
Karácsony nem a feszültségek egy-két napra való felfüggesztése, hanem az áldásra emelt kezű Jézus megérkezése -éppen hozzánk! Szeretnénk azt kívánni gyülekezetünk minden tagjának, hogy a templomban és az otthonukban megérezzék ezt az áldást, ki-ki azt, ami rá vonatkozik. A bűneinkre a bocsánatot, mulasztásainkra a helyrehozás, megújulás lehetőségét.
Keressük az életet hozó Jézussal való találkozás felkínált alkalmait!

Gyülekezeti híreink

  1.  Nagyon szép és eredményes esztendő áll mögöttünk: Elkészítettük templomunk szentélyébe az 53 éve elpusztult színes Róth Miksa - ablakok rekonstrukcióját, összesen 21 négyzetméternyi művészi ólomüveget, Jézus és a négy evangélista alakjával. Szeretnénk az előttünk álló évben folytatni ezt a munkát, a szentély további ablakainak megtervezésével és elkészítésével.
    Hálásak lennénk, ha gyülekezetünk tagjai közül bárkinek a birtokában lenne olyan fotó, amelyen nemcsak a középső, hanem a szélső ablakok is láthatóak és ezt rendelkezésünkre bocsátaná, akár csak kölcsönképpen. Eredeti rajzunk erről már nincs!
  2. Az év folyamán elkészült a padlástér gerendázásának felújítása is, amely a veszélyes gombásodás miatt vált szükségessé. Megújítottuk a templom melletti udvar burkolatát.
  3. Örömünk az, hogy nemcsak külső építések és felújítások történtek, hanem a lelki épülés jelei is láthatók, a templomlátogatás is lassú emelkedést mutat. Fiatalok és a középnemzedékhez tartozók is jönnek istentiszteleteinkre, presbitériumunk tagjai közé fiatalokat is hívhatunk.
  4. Az 1998. esztendő az 1848-as Szabadságharc 150. évfordulója jegyében, az ezredfordulóra való felkészülés és a magyar keresztyénség ezer éves évfordulójára való méltó készületekkel, valamint választásokkal is telik majd. Hívő keresztyénként is legyünk bölcs és felelős tagjai nemzetünknek!

Köszönjük gyülekezetünk tagjainak lelki és anyagi támogatását, mindkettőt kérjük az új esztendőre is. Legyenek hétről hétre többen a templomban! Legyünk többen hitből élő, szeretetet gyakorló evangélikusok városunkban!

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!

A Gyülekezet vezetősége

Ünnepi alkalmaink rendje

Dec. 21. vasárnap
  17 óra Gyermekek és ifjúság karácsonyi ünnepélye

December 24. szerda
  16 óra Karácsony esti istentisztelet (Szirmai Zoltán)

December 25. Karácsony I. ünnepe
  1/2 10 óra Istentisztelet úrvacsorával (Nagy Zoltán)
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)

December 26. Karácsony II. ünnepe
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  18 óra Esti istentisztelet (Nagy Zoltán)

Dec. 28. Év utolsó vasárnapja
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Nagy Zoltán)
  18 óra Ifjúsági istentisztelet (Nagy Zoltán)

Dec. 31. Az év utolsó napja
  18 óra Hálaadó istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  23 óra -Óévbúcsúztató- Fóti Mandák kórus koncertje

Jan 1. Újév
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)

Jan. 4. Újév utáni vasárnap
  1/2 10 óra Családi istentisztelet (Muntag Andorné)
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Nagy Zoltán)