default_mobilelogo

"Isten ugyanis ezt mondta: Sötétségből világosság ragyogjon fel: Ő gyújtott világosságot szívünkben..."   (2 Kor 4,6)

Kedves Fasori Testvéreink!

Nagyhét és Húsvét komoly ünnepi napjai küszöbén köszöntjük Testvéreinket otthonukban is, de remélhetőleg többeket köszönthetünk majd templomunkban is.
Szeretnénk, ha a fent idézett ige csodáját minél többen átélhetnénk az ünnepi napokban és a hétköznapok során is: világossá ébred szívünkben, mint amikor a sötétségben való botorkálás után egyszer csak felkattintja valaki a kapcsolót és fénybe borul körülöttünk minden.
A sötétségről könnyebb beszélni, mint Isten világosságáról. Betegségek, aggódások, félelmek terhelik szívünket, baljós hírek csökkentik biztonságérzetünket fizikai és lelki értelemben egyaránt. Nagy szükségünk van vigasztalásra, bátorításra. Isten tudja ezt és ezért akar evangéliumával világosságot gyújtani a szívünkben! Ezért akarja éreztetni minden Őhozzá fordulóval: Nem hagylak el! "Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam és Ő meghallotta hangomat! (Zsolt 18,7). Nem hagyta el Egyszülött Fiát sem a kereszt végtelen magányában, az alászállás sötétségében, mert Jézus feltámadott és a Húsvét fényét azóta senki és semmi nem homályosíthatja el!
Ebből a világosságból élhet fiatal és idős, egészséges és beteg, erős lelkű és erőtlen egyaránt. Ezekkel a sorokkal is, templomi alkalmainkon is szeretnénk valamit ebből átadni, továbbsugározni mindazoknak, akik az Úrhoz kiáltanak vagy sóhajtanak és utána fülükkel, szívükkel meghallják az Úr válaszát is.
Azt kérjük most Istentől, hogy gyülekezetünk tagjai lássák meg, éljék át a sötétséget legyőző, azt átvilágító isteni szeretet és öröm fényét!
Áldott Ünnepeket!

 

Ünnepi alkalmaink

 • Ápr. 5. VIRÁGVASÁRNAP
  1/2 10 Családi istentisztelet (Muntag Andorné)
  11 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)

  Nagyheti sorozat: Az utolsó napok eseményei

 • Ápr. 6. Hétfő 18 óra Templomtisztítás Mt 21,12-17. (Szirmai Zoltán)
 • Ápr 7. Kedd 18 óra Panasz Jeruzsálem ellen Mt 23,37-39. (Muntag Andorné)
 • Ápr 8. Szerda 18 óra Megkenetés Mt 26,6-13. (Nagy Zoltán)
 • Ápr. 9. NAGYCSÜTÖRTÖK 18 óra Utolsó vacsora Mt 26,17 Istentisztelet úrvacsoraosztással (Szirmai Zoltán)
 • Ápr. 10. NAGYPÉNTEK
  8 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással (Muntag Andorné)
  11 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással (Szirmai Zoltán)
  18 óra Elfogatás-ítélet Mt 26,55-56.27,26 (Szirmai Zoltán) Istentisztelet: passióolvasás a hittanos gyermekek közreműködésével, úrvacsoraosztással
 • Ápr. 11. NAGYSZOMBAT
  18 óra Misztériumjáték a gyülekezet ifjúságának előadásában: Egy vértanúság története a keresztyénüldözés korából (Nagy Zoltán)

 • Ápr. 12. HÚSVÉTVASÁRNAP
  5 óra Hajnali istentisztelet (Nagy Zoltán)
  1/2 10 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)
 • Ápr. 13. HÚSVÉTHÉTFŐ
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Nagy Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Nagy Zoltán)

Híreink, terveink, kéréseink

 1. Az idei konfirmáció időpontja: május 16-17. -20 fiatal készül az első úrvacsoravételre.
 2. Szeretnénk folytatni a templom szentélyében a színes ólomablakok elkészítését a hátralévő 4 ablakban. Ennek megvalósításához szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjainak támogatását és adományait.
 3. Köszönjük azoknak segítségét, akik jövedelem adójuknak második 1 %-át a Magyarországi Evangélikus Egyháznak ajánlották fel. Ezt az Evangélikus Országos Egyház a kieső hitoktatási díjak, TB járulék-hozzájárulás, iskolák, intézmények működésére és egyházi épületek tatarozására fordítja.
  Országosan azonban ez nem volt jelentős mértékű és nem pótolhatja a megszűnő állami támogatásokat.
  Gyülekezeti szinten továbbra is szükség lesz egyháztagjaink támogatására (egyházfenntartói járulék, adomány, templomi perselypénz) az eddigi módon, a templom és a gyülekezeti élet működésének fenntartásához.
 4. A közelgő választásokkal kapcsolatban csak azt szeretnénk kérni Testvéreinktől, hogy aktívan vegyenek részt, menjenek el szavazni. Jövőnk alakítása most mindnyájunk felelőssége!
 5. Kérjük, hogy személyesen, telefonon, vagy levélben keressenek meg bennünket, ha valamiben segíthetnénk! Betegek meglátogatása, úrvacsora, családi kérdések, egyéb gondok, terhek hordozásában lehetőségeinkhez mérten szeretnénk segíteni.

A fasori lelkészek