default_mobilelogo

Kedves Testvéreink!

Karácsony közeledtén ismét kopogtatunk otthonukban, hogy hírt adjunk gyülekezetünk életéről, terveinkről, ünnepi alkalmainkról. Sokan eljönnek majd az ünnepek során a templomba, de tudjuk, hogy sokan betegség vagy magas életkoruk miatt nem tudnak jönni. Őket is sok szeretettel köszöntjük és nekik is azt kívánjuk, hogy karácsonykor újra átéljék a csodát: Isten maga lépett be világunkba, szent Fia által fényt hozott a sötétségbe, örömöt az örömtelenségbe, reménységet, amely minden reménytelenséget le tud győzni.
Szeretném, ha gondolatban felidéznék templomunk oltárképét: Benczúr Gyula két karácsonyi történetet ábrázolt, a napkeleti bölcsek megérkezését és Jézus előtti hódolatát, és a háttérben a pásztorok csodálkozó örömét. Fontos tudnunk, hogy a művész mindkét jelenetben megörökítette önarcképét: a kép előterében a magyaros ruhás térdelő fejedelem, a háttérben pedig az egyik pásztor képében. Mindkét szereplő mellékszereplő csupán, mert az igazi főalak a festményen a karácsonyi Gyermek, akinek arcából fény árad és akinek tekintete és kedves mozdulata derűt és szeretetet fejez ki. A művész pontosan tudta, hogy mi a Karácsony lényege, ki a főszereplője.
Bárcsak mi is tudnánk ezt! Nem a vásárlási láz, nem a különleges ételek, nem a családi látogatások, nem a betlehemezés és templomi látványosságok teszik igazán ünneppé e napokat. Ezek csak kedves kísérőjelenségek. Az ünnep lényege ma is az, hogy felismerjük: mit jelent nekünk Jézus születése, élete, tanítása, életáldozata és feltámadása! Békesség és szeretet költözhet szívünkbe és otthonunkba. Kimondhatunk olyan szavakat, amelyeket máskor nehezen mondunk ki, odafigyelhetünk arra, aki mellett máskor szótlanul elviharzunk, megbékélhetünk azzal, akitől feszültségek választottak el. És ami a legfontosabb: bűnbocsánatot és az örök élet ígéretét kaphatjuk Jézustól, aki ezt elhozta nekünk!
A bölcsek és a pásztorok öröme igazolja: érdemes volt a hosszú utat megtenni Betlehemig: a Gyermek valóságosan ott volt, ahol a csillag megállt, ahol az angyali szózat ígérte! Jézus is megtalálható!
Keressük őt! Imádsággal, igehallgatással, a szeretet cselekedeteivel. Legyen ott a mi arcképünk is a karácsonyi történet freskóján: mint mellékszereplők, akik a Főszereplő szeretet-sugaraiból élhetnek.
Áldott karácsonyi ünnepeket és új évet kíván

A gyülekezet vezetősége

Néhány hír gyülekezetünk életéből, terveiből:

 1. Templomunk szentélyének további színes ólomablakai már készülnek, reménységünk szerint jövő nyár végére a helyükre kerülnek.
 2. Ugyancsak a jövő év folyamán elkészül a világháborúban elvitt harmadik, legnagyobb harangunk /710kg/, amelyet egy presbiterünk adományoz elhunyt szeretteinek és a gyülekezet halottainak emlékére.
 3. Templompadjainkba rögzített teljes szélességű ülőpárnát szeretnénk csináltatni.
 4. Damjanich utcai bérházunk több lakója kéri, hogy liftet létesítsünk. Jövő évben felmérjük, hogy a lakók hozzájárulásával megvalósítható lenne-e ez a kérés.
 5. A legutóbbi árvíz kárpátaljai károsultjai részére gyülekezetünkben is volt gyűjtés és vasárnapi offertórium. Az együttérzés megható bizonyságaként közel százezer forint gyűlt össze, melyet országos egyházunkon keresztül az újjáépítésre küldünk el.
 6. Konfirmandusaink felkészítése a jövő évi konfirmációra folyik szombatonként d.u. 1/2 4-kor. -Szombatonként 6 órára pedig szeretettel várjuk az elmúlt évek konfirmandusait ifjúsági bibliaórára! Jó programok, beszélgetések, vidámság! Gyertek, akkor is, ha régen voltatok!
 7. Köszönjük ez évi egyháztámogató adományaikat és kérjük támogatásukat a következő esztendőben is!
 8. Felhívjuk figyelmüket arra, és kérjük, hogy azok, akik személyi jövedelemadót fizetnek, az első 1%-ot egy Alapítványnak pl. a Budapesti /Fasori/ Evangélikus Gimnázium javára, a második 1%-ot Magyarországi Evangélikus Egyházunk javára /0035/ ajánlják fel.

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND

 • December 20. Ádvent IV. vasárnapja,
  17 óra Gyermek és ifjúság karácsonyi ünnepélye (Muntag Andorné)
 • December 24. Karácsony este -csütörtök- 
  16 óra Karácsony esti istentisztelet (Szirmai Zoltán)
 • December 25. Karácsony I. ünnepe -péntek- 
  1/2 10 Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Gazdag Zsuzsa)
 • December 26. Karácsony II. ünnepe -szombat-
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  18 óra Esti istentisztelet (Pocsai Istvánné)
 • December 27. Év utolsó vasárnapja -vasárnap-
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Gazdag Zsuzsa)
  18 óra Ifjúsági istentisztelet (Gazdag Zsuzsa)
 • December 31. Az év utolsó napja -csütörtök-
  18 óra Hálaadó istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
 • Január 1. Újév -péntek-
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)
 • Hónap első vasárnapján 1/2 10 órakor családi istentiszteletet, a hónap utolsó vasárnapján 18 órakor ifjúsági istentiszteletet tartunk.