default_mobilelogo

"Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust..." Jn 19,18

Kedves Fasori Testvéreink!

Természetes, hogy a hívő emberek tekintete Nagyhéten a középső keresztre irányul, Jézusra, aki érettünk és helyettünk hordozza a bűn büntetését és ítéletét. Életünk kicsinységét, esendőségét és Jézus szeretetének nagyságát élhetjük át, ha ezt megértjük.
Érdemes azonban arra a két emberre is figyelnünk, akit jobb és bal felől feszítettek meg. Nem az a legfontosabb, hogy őket miért ítélték kereszthalálra /a többi evangélium rablóként említi őket/, hanem az, hogy ők osztoznak Jézus sorsában és életük utolsó óráiban kerülnek közvetlen kapcsolatba Jézussal. Közelebb, mint Mária és János, közelebb, mint a római katonák és a gúnyolódó sokaság. Talán különösen hangzik, de életük nagy lehetősége ez: Jézussal, a világ Megváltójával, Isten egyszülött fiával beszélhetnek!
Azonos a sorsuk, de ezt nem egyformán élik meg. Az egyikben tovább forr a keserűség, amely egész addigi életét kísérte, ezért rabolt ki másokat, hogy enyhítse szegénységét. A másik őszinte bűnbánattal fordul Jézushoz, nem mentegeti eltékozolt életének sok bűnét, csak kegyelmet kér Jézustól, arra a napra, amikor majd mindenkinek meg kell állnia Isten színe előtt, hogy számot adjon életéről. Jézus jól érti szavait és a legnagyobb ígéretet adja neki: ott leszel, ahol én, velem leszel azon a napon!...
Jézusnak, kereszthalála előtt ez volt az utolsó "csodatétele": egy embernek az üdvösség evangéliumát hirdeti, a halál küszöbén.
A versenyek mindig a végén dőlnek el. Boldog az az ember, aki már útközben közel kerül Jézushoz és már földi életében "vele jár", szeretetét érzi és tovább is adja. De soha nem késő - amíg tart az életünk és képesek vagyunk bűnbánattal és hittel Jézus kegyelmét kérni! A kereszt körül sokan voltak, de csak nagyon kevesen értették meg, mi történik, és hogy ez mit jelent számunkra. Jó lenne, ha a mostani Nagyhéten gyülekezetünk tagjai közül és szerte a nagyvilágban minél többen tudnák őszintén kimondani: "Uram, aki közel vagy hozzám, emlékezzél meg rólam!..."

Hírek gyülekezetünk életéből:

 1. Tavasszal kerül helyére a most készülő harmadik, legnagyobb harangunk. Ugyancsak elkészült és felszerelésre vár a templomtorony csúcsának háború óta hiányzó záró csúcs-dísze.
 2. Jó ütemben halad a szentély színes ólom-ablakainak, - további négy ablaknak - készítése. Ezeket kora ősszel helyezzük majd el.
 3. Hamarosan fel kell újítanunk a templom villámvédelmét, amely már nem biztonságos.
 4. Konfirmandusaink folyamatosan készülődnek a május 15-16-i konfirmációra.
 5. Új gyülekezeti alkalmat indítunk a "fiatal felnőttek", azaz a fiatal középnemzedék számára, havonta egyszer, hétfő délutánonként. Aki ezeken a beszélgetős összejöveteleinken szívesen részt venne, kérjük, tudassa velünk, hogy a meghívókat elküldhessük címükre.
 6. Április 24-én, szombaton egész napos gyülekezeti kirándulást tervezünk Pécsre.
 7. Május 22-24. között a Trostberg-i testvérgyülekezetünk küldöttsége látogat hozzánk.
 8. Június hónap folyamán a gyülekezet néhány tagjával meglátogatjuk a bukaresti magyar nyelvű testvérgyülekezetünket.
 9. Július 2-4 között Országos Evangélikus Napok lesznek a Budapest közelében lévő Csömörön. Aki részt kíván venni, jelezze!

Köszönjük szeretetüket és támogatásukat, adományaikat a gyülekezetünk számára, 1%-os adófelajánlásukat Evangélikus Egyházunk számára.

Isten áldja meg életüket és közös ünneplésünket!

A gyülekezet vezetősége

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND:

 • 1999. márc. 28. VIRÁGVASÁRNAP:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Ifjúsági istentisztelet (Gazdag Zsuzsa)
 • NAGYHETI igehirdetés-sorozat: Próféciák beteljesedése
 • Márc. 29. HÉTFŐ 18 óra Jézus harca a gonosz ellen (Bolla Árpád)
 • Márc. 30. KEDD 18 óra Különös király (Szirmai Zoltán)
 • Márc 31. SZERDA 18 óra Istenkáromlás volt-e? (Muntag Andorné)
 • Ápr. 1. NAGYCSÜTÖRTÖK: 18 óra A páskabárány Úrvacsorai istentisztelet (Szirmai Zoltán)
 • Ápr. 2. NAGYPÉNTEK:
  8 óra Úrvacsorai istentisztelet (Muntag Andorné)
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Istentisztelet passióval, úrvacsorával -gyermekek szolgálatával (Szirmai Zoltán)
 • Ápr. 3. NAGYSZOMBAT:
  18 óra A Jónás jele Passiójáték - gyülekezet ifjúságának előadásában
 • Ápr. 4. HÚSVÉTVASÁRNAP:
  5 óra Húsvét hajnali istentisztelet (Gazdag Zsuzsa)
  1/2 10 óra Családi istentisztelet úrvacsorával (Bolla Árpád)
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)
 • Ápr. 5. HÚSVÉTHÉTFŐ:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  18 óra esti istentisztelet (Bolla Árpád)
 • Április 11-én de. 11 órai istentiszteleten a Braunschweig-i Dóm 90 tagú kórusa énekkari számokkal működik közre Helmut Kruse karnagy vezetésével. Igehirdető: Szirmai Zoltán