default_mobilelogo

"Uram, nézz nyitott szemmel erre a házra, éjjel és nappal." /1Kir 8,29/

RENDKÍVÜLI MEGHÍVÓ
Kedves Testvéreink!

Kivételes alkalmakra készül fasori gyülekezetünk. Éppen 100 éve, 1905. október 8-án szentelte fel templomunkat Bachát Dániel bányakerületi püspök.
Ez egyúttal gyülekezetünknek is a 100. születésnapja, hiszen akkor indult meg a városnak ezen a részén az evangélikusok szervezése, néhány hónappal az Evangélikus Főgimnázium működésének kezdete után.
Pecz Samu műegyetemi tanár pompás tervei alapján épült a templom és az iskola, Róth Miksa készítette a színes ólomüvegablakokat, a következő években készült el Angster-orgonánk és Benczúr Gyula gyönyörű oltárképe.
Az elmúlt évtizedekben gyülekezetünk nagy áldozatvállalással helyreállította mindazt, amit a világháborúk tönkretettek, megrongáltak, megsemmisítettek.
A jeles évfordulón szeretnénk méltóképpen megemlékezni elődeinkről, és ünnepelni a mai generáció hálaadásával és jövőbe vetett reménységével, Isten további áldásának kérésével.

Az évforduló alkalmából
2005. október 2-án, vasárnap de. 11 órai istentiszteletünkön GÁNCS PÉTER, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdeti az Igét, és áldja meg százéves templomunkat és gyülekezetünket.
Az istentiszteletet ünnepi gyülekezeti közgyűlés követi, majd a szomszédos Gimnázium dísztermében fogadást tartunk, amelyre vendégeinket és gyülekezetünk tagjait szeretettel várjuk.

Ünnepség-sorozatunk további alkalmai:

Október 8-án, szombaton /a templomszentelés évfordulójának napján!/ este 7 órai kezdettel a Fasori Fiatal- Öregdiákok Kórusa hangversenye.
Műsoron J. S. Bach, H. Schütz, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Bruckner és Mendelsohn művei. Vezényel: NOVÁKY ANDREA karnagy, orgonán közreműködik GÁLOS MIKLÓS orgonistánk. Igét hirdet: SZIRMAI ZOLTÁN lelkész.
A hangversenyt támogatja: Budapest Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága és Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési Bizottsága.

Október 9-én, vasárnap de. 11 órai istentiszteletünkön is megemlékezünk az évfordulóról és felidézzük az elmúlt 100 év lelkészeinek és felügyelőinek emlékét. Igét hirdet: SZIRMAI ZOLTÁN lelkész.
Szólóénekkel közreműködik KUKELY JÚLIA operaénekesnő. Istentiszteletünk után ezen a vasárnapon is fogadást tartunk a Gimnázium dísztermében.

 

Gyülekezeti híreink

Lelkészválasztó közgyűlés
Október 16-án, de. 11 órai istentiszteletünkhöz kapcsolódóan lelkészválasztó közgyűlés lesz, amelyen megválasztjuk a gyülekezet új lelkészét. A közgyűlésen az egyházmegye elnöksége elnököl. A választói névjegyzéket a templomban kifüggesztettük, a soron következő vasárnapokon lehet észrevételeket tenni.

November 13-án, vasárnap du. 6 órai kezdettel a Carmine Celebrat Ének -és zenekar templomunkban előadja G. F. Händel Messiás című oratóriumát.
Erzsébetváros Önkormányzatának felajánlásából templomunk díszkivilágítást kap, amely reménységünk szerint karácsonyra készül el.

Hittanórák
8-12 évesek: hétfőn 1/4 6 órakor,
5-8 évesek pénteken 4 órakor.
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk személyesen, vagy telefonon, akkor is ha az időpont nem megfelelő. Lehet változtatni. Szeretnénk, ha senki nem maradna ki a hitoktatásból. A hittanórákat a gyülekezeti teremben tartjuk (VII. Damjanich u. 28/b.).
A konfirmációi oktatást november 5-én, szombaton 1/2 4 órakor kezdjük, szeretettel várjuk a fiatalokat 12 éves kortól.

Valamennyi ünnepi alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden tagját!

Dr. Gálos Miklós sk.   felügyelő          Szirmai Zoltán sk. lelkész

 

RENDSZERES ALKALMAINK

  • Istentisztelet vasárnap 11 órakor. Az istentisztelet után szeretettel várjuk testvéreinket a gimnázium földszintjén kávézásra, beszélgetésre.
  • Családi istentisztelet minden hónap első vasárnapján de. 1/2 10 órakor.
  • Ifjúsági istentisztelet minden hónap utolsó vasárnapján du. 6 órakor.
  • Ifjúsági óra szombaton 6 órakor. Érdekes témák, áhítat, pingpong, süti, játék, beszélgetés.
  • Fasori Fiatal-Öregdiákok Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 7 órakor (18-28 éveseknek). Várunk minden énekelni szerető fiatalt.
  • Gyülekezeti bibliaóra szerdán 3 órakor. Idős testvéreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban tartjuk.
  • A "Középnemzedék" bibliaórája minden hónap utolsó hétfőjén 6 órakor. Érdeklődőknek külön meghívót küldünk erre az alkalomra.
  • Gyülekezeti hitoktatás 8-12 évesek: hétfőn 1/4 6 órakor, 5-8 évesek: pénteken 4 órakor.
  • Konfirmációi oktatás november 5-től, szombaton 1/2 4 órakor.