default_mobilelogo

Tartalom:

 • Áhítat
 • Gyülekezeti híreink
 • Rendszeres alkalmaink
 • Keresztelők, esküvők, temetések, konfirmáció 2002-ben
 • Orgonánkról
 • Nomád tábor
 • Gyermekek és ifjak oldala
 • Ünnepi alkalmaink

Jézus mondta: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben!" (Jn 8,12)

Kedves Testvéreink!

Igaz, hogy Jézus kereszthalálakor sötétség borította be a földet, az ott lévők félelemmel siettek otthonukba, ám Húsvét hajnalán olyan fényesség támadt, amelyet azóta sem takarhat el semmilyen földi sötétség! A feltámadás és az élet fényessége ez, amely az első Húsvét hajnala óta világít, legyőzhetetlenül!
Nagypénteket nem idézhetjük fel a Húsvét ténye nélkül. Jó, ha komolyan és bűnbánattal emlékezünk Jézus szenvedésének és kereszthalálának eseményeire, de minden emlékezésünket át kell, hogy hassa a húsvéti evangélium öröme: Jézus a világ világossága! Ő a bűn és a halál legyőzője!
Jól ismerjük a békességünket és életünket fenyegető sötétségeket. Egyéni életünkben is, a világ életében is vannak félelmeket keltő események: betegségek, viszályok, szeretetlenség, létbizonytalanság. A tágabb közösségekben és a nagyvilágban is vannak félelmetes folyamatok, háborúk, igazságtalanságok, életellenes cselekmények és szenvedélyek.
Nem könnyű észrevenni: Jézus élete, halála és feltámadása mindezek ellenére utat nyitott előttünk arra a hitre, hogy minden megpróbáltatás után a végső szó Istené, és a megváltásunkat elvégző Jézusé. Pál apostol így ír erről: "Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység - nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!" (Róm 8,38-39) Ez a belső meggyőződés adhat erőt nekünk az élet sötét napjaiban is és az örömteli napokban is! Ezzel az erővel pedig mi magunk is a világosság követői és hirdetői lehetünk, szeretetet, megbocsátást, megbékélést, türelmet, és Istenben való bizalmat, reménységet sugározva embertársaink között.
Éljük át ebben az évben is Húsvét világosságát!

GYÜLEKEZETI HÍREINK

 1. A templomfalak szigetelési munkálatainak előkészítése folyik. Ez a halaszthatatlan munka is komoly anyagi teher lesz ebben az esztendőben.
 2. Örömmel készülünk az idei konfirmációra, melynek időpontja május 18. Előtte, szombaton du. 5 órakor lesz a konfirmandusok vizsgája. 24 fiatal készül, ami napjainkban jelentős szám.
 3. Felhívjuk figyelmüket egy szépnek és érdekesnek ígérkező irodalmi alkalomra: Bánffy György színművész ápr. 23-án, szerdán este 7 órai kezdettel Márai Sándor műveiből összeállított műsorát mutatja be a Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében.
 4. Április 26-án szombaton egész napos autóbusz-kirándulást szervezünk gyülekezetünk tagjaival. Minden év tavaszán teszünk ilyen kirándulást más-más tájakra, idén Nógrád megye a cél (Hollókő, Szécsény, stb.). Reggel 7-1/4 8 között gyülekezünk a Damjanich u. 28/b. előtt, és este 8 órakor érkezünk haza. Ha valaki szívesen velünk tart, kérjük, előre jelezze személyesen vagy telefonon.
 5. Kérjük kedves Testvéreinket, hogy értesítsenek az előre látható lakcímváltozásokról, mert nagyon sok levél érkezik vissza azzal a felirattal, hogy a címzett elköltözött. Értesítsenek minket arról is, ha tudnak olyan területünkhöz tartozó evangélikusról, akik nem kapnak körlevelet.

Minden kedves Testvérünknek és családtagjaiknak Istentől gazdagon megáldott Húsvéti Ünnepeket kíván 2003. áprilisában: a gyülekezet vezetősége

 

2002-ben gyülekezetünkben:

Kereszteltük:
Topolánszky Vince Tamás, Farkas Ambrus, Jeremy David Kozuback, Schweiger Lukács, Kormos Ádám, Bálint Kristóf, Jenei Hanna Adrienn, Gonda Attila, Gonda Ágnes, Hegedűs Máté Milán, Duhaj Kamilla, Petri Attila, Mátravölgyi Bendegúz Ákos, Besze Rozina Viktória, Bucsky Ferenc Sándor, Benkő Nóra, Benkő Dávid, Szerencsés Anna, Gősi Adél, Kovács Dorián, Merza Martin, Szilágyi Hanga, Kamppuri Dániel Aaron, Agim Gergely Patrik, Zaránd Norbert

Konfirmáltak:
Bárdos Hanna, Kovács Zsanett, Krakó Eszter, Kun Máté, Molnár Márton, Németh Orsolya, Németh Bálint, Németh Szilárd, Novotny Anna, Oláh Krisztina, ifj. Orsulák Jenő, Szabó Krisztián, Szalmási Zsolt, Távész Tímea, Temesvári Eszter, Vadász Fruzsina, Velkei Nóra, Jeremy David Kozuback, Gonda Attila, Gonda Ágnes, Zaránd Norbert

Házasságot kötöttek:
Koltai Szilvia és Kollár Dezső, Bottyászky Brigitta és Jeremy David Kozuback, Vas Réka és Tarján Róbert, Letanótzky Lotti és Bácsi, Nagy András, Huszár Imre és Várkonyi Ágnes, Miltényi Laura és Eperjesi András, Gregor Eszter és Grünvalszky Viktor, Szabó Csilla és Nagy Zsolt, Vaszkó Noémi és Király Imre, Kuszi Krisztina és Lévay Károly, Csáki Györgyi és Kelemen András, Ácsmán Tímea és Nagy Roland, Oláh Tímea és N. Szabó István, Horváth Andrea és Dr. Tóth Christian, Nagy Dorottya és Izaak Josias de Hulster, Dely Szilvia és Babay - Bognár László, Krehó Krisztina és Jáni Mátyás, Varga Réka és Pophrisztov Vaszil, Thuránszky Huszkó Rita és Maris Mikelsons, Szalai Marianna és Zaránd Norbert, Dr. Nemere Szilvia és Dr. Szirmai László, Harangozó Krisztina és Goreczki Csaba, Békefi Eszter és Száva Zoltán, Kovács Szilvia és Kocsis László, Babos Réka és Gonda Attila, Drexler Emese és Koppány Attila, Pruckner Tímea és Hozleiter László, Gyuris Adél és Kovács Zoltán, Kreis Réka és Lovas Endre, Sterbek Zsuzsanna és Szabó Zsolt, Gyarmati Andrea és Gregor Glatzer, Baukó Éva Mária és Csaba József, Maczala Erika és Csizmadia Gyula

Eltemettük:
Grédicsné Zatykó Eszter (38), Pimiller János (80), Varga Istvánné (87), Németh Károlyné (77), Kutasi Istvánné (84), Hargitai Richárdné (75), Kalmanovits Miklósné (86), Merza Mihályné (80), Varga Tamásné (80), Czéh Mihályné (71), Dr. Tompa László (65), Sebestyén Józsefné (82), Fülöp Pál (62), Dr. Regős Ferencné (88), Dr. Nováky Gyula (83), Dr. Fischer Kálmán (86), Németh Ilona (82), Fazekas Pál (95), Szabó Lajosné (90), Dr. Zilahy Istvánné (79), Dr. Komáromi Ferenc (63), Birkner Tihamérné (78), Pásztor Pál (88), Aranyi István (72), Nagy Lászlóné (99), Szabó Kálmán (70), Janecskó Pál (90), Matthaeidesz Gyuláné (93), Csuglár Józsefné (87), Ihász Pálné (96), Martinyi Pál (23), Mészáros Ferencné , Heincz Sebestyén (76), Kiss Judit Lenke (82), Barna Mátyásné 72), Müller Konrád (81), Kiss Imre (46), Nagy Pálné (80), Bokor Lajos (87), Cserveny Elvira (87), Szuh Károly (80), Koltai Gyuláné (88), Kéri László (74), Várkonyi Gáborné (55)

ORGONÁNKRÓL
Megkezdődtek orgonánk felújításának munkálatai. Orgonánkat 1905-ben a pécsi Angster József építette, a jelenlegi felújítást szintén pécsi cég, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra végzi. A hangszer jelenleg is ellátja feladatát, de Pécsett már folyik az újrakészítendő sípok méretezése, illetve gyártása. A felújítás szeptemberben ér el abba a szakaszába, amikor szükségessé válik az orgona lebontása, hogy a teljes tisztítás, portalanítás, és a csak így elérhető részek rendbetétele is megtörténhessen. Karácsony ünnepén már a felújított orgonát hallhatjuk. A tisztításon és a javításokon kívül sor kerül egy eredeti sípsor rekonstrukciójára, és néhány utólagosan beillesztett regiszter stílusba illőre való cseréjére is. Noha egy új hangszer készítésének költségeit a mostani felújítás meg sem közelíti, az így is több millió forintos munkához kérjük az egyházi zenét szerető testvéreink segítségét.

Gálos Miklós

 Hívogató

IDŐSEBBEK IFJÚSÁGI ÓRÁJA
Többekben fölmerült, hogy a klubjellegű szombati alkalom mellett legyen lehetőség tanulásra, elmélyült beszélgetésre. Tervünk szerint ebben a körben együtt olvasunk teológiai és más, a tagokat érdeklő témájú könyveket, tanulmányokat, meghallgatunk előadásokat egymástól és meghívott előadóktól. Az alkalmakat egymásnak tartjuk, közösen készülünk. Minden vasárnap este 6-kor találkozunk a gyülekezeti teremben (hó utolsó vasárnapjain a templomban istentiszteleten). Természetesen mindkét ifjúsági kör nyitott, mindkettőre lehet járni, és azokat is várjuk, akik csak néha érnek rá. Kirándulásokon, ifjúsági istentiszteleteken és egyéb alkalmakon (farsang, tábor, színház, stb.) együtt lesz a társaság. Az alakuló megbeszélés április 27-én lesz, az ifjúsági istentisztelet után. Addig is várjuk visszajelzéseiteket, javaslataitokat.

Az ifjúság és a konfirmandusok közös kirándulása
Április 25-27-ig kirándulni megyünk Vanyarcra. Találkozunk 25-én pénteken 1/2 4-kor a Népstadion metrómegálló Keleti pu. felé eső oldalán. Hálózsákot, túracipőt hozzatok. Költség 1500 Ft. Érkezés vasárnap kora délután, hogy az ifjúsági istentiszteletre még visszaérjünk.

NOMÁD TÁBOR
Ebben az évben is megszervezzük a gyermekek és ifjak nomád táborát. Sátorban alszunk, bográcsban főzünk, patakban fürdünk, forrásból iszunk. A tábor a Börzsönyben, Bernecebaráti közelében, az Oszlopó-forrásnál lesz, augusztus 14-21-ig. Költség előre láthatólag 5000 Ft, testvéreknek 4500 Ft. Várjuk a fiatalok jelentkezését 8 éves kortól. A jelentkezési lapokat (következő oldalon) május 15-ig kérjük visszaküldeni a lelkészi hivatalba. Érdeklődni lehet Kézdy Péter segédlelkésznél. A jelentkezőknek a tábor előtti hónapban részletes levelet küldünk, amelyben leírjuk, hogy mit kell hozni, az indulási és érkezési időpontokat és minden részletet.

Szeretettel: A szervezők

LEVÉL A NOMÁD TÁBORBÓL
Drága Szüleim!
Most fejeztük be az esti áhítatot, meseolvasást és éneklést, ezért a lefekvéshez készülődöm. Körülöttem sötét az erdő, hallom a Csurgó-kút nevű vízesés csobogását, ahova majd fogat mosni megyek, és ahol délutánonként fürödni szoktunk.
Ma készítettünk jelmezeket és a saját csapattársainkkal eldöntöttük, hogy a bakonyi betyár legendájából melyik részt fogjuk eljátszani. És képzeljétek el, hogy Péter bácsi le fogja fényképezni a jeleneteket, és diafilmet készít majd belőle.
Tegnap egy tóhoz kirándultunk. Sokat gyalogoltunk, de bírtam! Magunkkal vittük az ebédre valót, és ahogy szoktuk, nagy körben ülve, együtt ettük meg a tóparton. (Süti is volt utána!!!)
Most már egyedül is el merek menni a tábor környéki erdőbe, mert az ismerkedési játék és a rőzsegyűjtések alatt jól megismertem. Ma nem volt fagyűjtés, mert esett az eső, de helyette egy nagyon szuper esősátrat építettünk fóliából és kötélből. Jövőre jobb esőkabátot hozok, mert a mostani hamar átázott.
Holnap Magyarpolányba megyünk, ahol megnézzük azt a műhelyt, ahol a templomunk ablakait készítik. Azt ígérték, hogy kipróbálhatjuk az üvegvágást is.
Remélem jövőre még mások is eljönnek, és meglátják, hogy milyen jó itt!
Puszi: Én

Ui.: Azt elfelejtettem írni, hogy ne aggódjatok, nagyon finomat és sokat eszünk!

Farkasgyepű, 2002. július 19.

____________________________________________________________

JELENTKEZÉSI LAP

Bernecebaráti, 2003. augusztus 14-21.

 

NÉV:............................................................TEL:..........................................

CÍM:.........................................................E-MAIL:.......................................

Szedek-e valamilyen gyógyszert, van-e gyógyszer, vagy egyéb allergiám,

betegségem?...................................................................................................

Tudok-e sátrat hozni, hány személyre (magadat is számold bele)? ............

Tudunk-e autóval segíteni a tábori eszközök le- és felszállításakor? ........

 

RENDSZERES ALKALMAINK

 • Gyülekezeti bibliaóra szerdán 3 órakor. Idősebb testvéreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban tartjuk.
 • A "Középnemzedék" bibliaórája minden hónap utolsó hétfőjén 6 órakor. Ezeken az alkalmakon a legkülönbözőbb témákról előadásokat hallhatunk meg vendégelőadóktól, vagy a "Középnemzedék" tagjaitól. Az előadást általában élénk beszélgetés követi. Továbbra is várjuk a témajavaslatokat.
 • Családi istentisztelet minden hónap első vasárnapján de. 1/2 10 órakor.
 • Ifjúsági istentisztelet minden hónap utolsó vasárnapján du. 6 órakor. Ebben a tanévben vendég igehirdetők szolgálnak közöttünk. Április 27-ére Nagy Zoltánt, május 25-re Bartha Istvánt várjuk. Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben lehetőség van teázásra, beszélgetésre.
 • Fiatalabbak ifjúsági órája szombaton 6 órakor. A megszokott programokkal: áhítat, érdekes témák, beszélgetések, film, éneklés, játék, pingpong, süti. A konfirmáció után várjuk a frissen konfirmáltakat társaságunkba.
 • Idősebbek ifjúsági órája vasárnap 6 órakor a gyülekezeti teremben (hó utolsó vasárnapjain a templomban ifjúsági istentiszteleten). Az alakuló megbeszélés április 27-én lesz, az ifjúsági istentisztelet után.
 • Fasori fiatal-Öregdiákok Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 7 órakor (18-28 éveseknek) Várunk minden énekelni szerető fiatalt.
 • Családi kirándulások minden hónap harmadik szombatján. Várjuk a családokat, ifjakat, barátokat jóleső gyaloglásra az erdőben. Érdeklődni lehet Kézdy Péter segédlelkésznél.
 • Gyülekezeti hitoktatás 6-10 éveseknek kedden 1/4 5 órakor, 10-12 éveseknek szerdán 4 órakor. Konfirmációi oktatás: szombatonként du. 1/2 4 órakor.

 

ÜNNEPI ALKALMAINK

 

Ápr. 13. VIRÁGVASÁRNAP:
De. 11 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán/
Du. 1)2 4 ó. Gyermek szeretetvendégség

Nagyheti igehirdetés-sorozat: A passió első visszhangjai
Ápr. 14. HÉTFŐ 6 ó.   Péter pünkösdi beszéde (Dr. Muntag Andorné)
Ápr. 15, KEDD 6 ó.     Pál athéni igehirdetése (Heinrichs Eszter)
Ápr. 16. SZERDA 6 ó. Péter Kornéliusz házában (Szirmai Zoltán)
Ápr. 17. CSÜT. 6 ó.     Teológusok passiójátéka. (Szirmai Zoltán)

Ápr. 18. NAGYPÉNTEK:
De. 8 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
De. 11 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 6 ó. Johann Walter: Máté passió -gyülekezeti énekkarunk előadásában Igét hirdet: Szirmai Zoltán

Ápr. 19. NAGYSZOMBAT:
Du. 6 ó. Misztériumjáték az ifjúság előadásában (Kézdy Péter)

Ápr. 20. HÚSVÉTVASÁRNAP:
Reggel 5 ó. Hajnali istentisztelet (Kézdy Péter)
De. 1)2 10 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Lukáts Miklós)
De. 11 ó. Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
Du. 6 ó. Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Ápr. 21. HÚSVÉTHÉTFŐ:
De. 11 ó. Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
Du. 6 ó. Esti istentisztelet (Bajuszné Orodán Krisztina)

A körlevelet írták, szerkesztették, sokszorosították, hajtogatták, postázták: Brózik Dorka, Brózik Vera, Fébé kht., Gálos Miklós, a gyülekezet asszonyai, Halász Endre, Heinrichs Eszter, Kézdy Péter, Szirmai Zoltán, Temesvári Dániel