default_mobilelogo

Tartalom:

 • Áhítat
 • Gyülekezeti híreink
 • Beszámoló a Fasori Fiatal Öregdiákok kórusáról
 • Gyermekek és ifjak oldalai
 • Trostbergi testvérgyülekezetünkről
 • Rendszeres alkalmaink
 • Ünnepi alkalmaink

Kedves Testvéreink!

Szép templomunkat sokan úgy emlegetik, hogy az egy "karácsonyi hangulatú" templom. Oltárképünk a karácsonyi történet egy részletét, a Napkeleti bölcsek látogatását ábrázolja, színes ablakainkon a négy evangélista látható, amint a Jézusról írt evangéliumra, a Szentírásra mutatnak. A falak, oszlopok díszei Jézus legszebb szavaira utalnak: "Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők, maradjatok énbennem és én tibennetek!" (Jn. 15)
Ha ez így van, akkor nekünk, fasori gyülekezetnek méltónak kell bizonyulnunk a karácsonyi csodához, Jézus megszületésének, életének, tanításának, kereszthalálának és feltámadásának isteni üzenetéhez. Úgy kell hinnünk őbenne, szeretnünk egymást, remélnünk a betlehemi mezőn felragyogó fényáradat földi életünkben és azon túl is érvényes ígéretének valóságát.
Nem könnyű ez! Gyakran takarják el a napfényt felhők, gyakran érezzük úgy, hogy a homály és a sötétség erősebb, mint az isteni szeretet világossága. Betegség, gyász, egyedül maradottság, szeretetlenség, külső körülmények, megfáradásaink teszik próbára hitünket, szeretetünket, reménységünket. Isten tudta, milyen világba küldi Egyszülött Fiát! Ma is ismeri minden félelmünket, minden gondunkat, és külső-belső sötétségeinket. De éppen ezért azt akarja, hogy lelki szemeinkkel lássuk meg Jézusban a legyőzhetetlen világosságot!
"Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit!" (Rm. 13,12)
"Karácsonyi hangulatú" templom gyülekezete! Legyünk méltók templomunk szépségéhez: örüljünk az isteni fényforrásnak, a megszületett, most is köztünk lévő, és eljövendő Jézus Krisztusnak!

GYÜLEKEZETI HÍREINK

 1. Elkészült templomunk szentélyének ruskicai márványlapokkal történt borítása, dr. Kéry Lajos másodfelügyelőnk adományából.
 2. Az elmúlt nyáron megtörtént oltárunk és szószékünk kőfelületének megtisztítása, az oszlopok és aranyozások teljes felújítása.
 3. Megkötöttük a szerződést orgonánk felújítási munkálataira. A tényleges munka jövő év kora őszén kezdődik majd, és két-három hónapon át tart.
 4. Ugyancsak a jövő évben kezdünk hozzá templomunk szigetelésének, a falvizesedés megszüntetésének munkálataihoz.
 5. Ebben az évben 22 fiatal készül a jövő évi konfirmációra.
 6. Szeretettel kérjük, hogy az adófizető gyülekezeti tagjaink a következő esztendőben ajánlják fel adójuk 1%-át Magyarországi Evangélikus Egyházunk részére, a 0035-ös számon. 
 7. Megköszönve eddigi anyagi támogatásukat is, kérjük, hogy támogassák gyülekezetünk munkáját ezután is.
 8. Templomunkban minden vasárnapon és ünnepnapon kiszolgáltatjuk az Úrvacsorát. Ha idős vagy beteg testvéreink otthonukban szeretnének élni az Úrvacsorával, kérjük, jelezzék ezt telefonon vagy személyesen.
 9. Külön is felhívjuk figyelmüket december 26-án, Karácsony másodnapján de. 11 órai istentiszteletünkre, amelyet a Kossuth Rádió élő adásban közvetít.

GYÜLEKEZETÜNK MINDEN KEDVES TAGJÁNAK ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A GYÜLEKEZET VEZETŐSÉGE

A FASORI FIATAL ÖREGDIÁKOK KÓRUSÁRÓL

A Fasori Fiatal Öregdiákok Kórusa (FAFÖK), mely egyben a fasori gyülekezet kórusa is, 2001. októberében alakult Kézdy Péter segédlelkész és Nováky Andrea karvezető kezdeményezésére. Tagjai lelkes amatőrök, akik főként a gimnázium öregdiákjaiból, tanáraiból és az ő barátaikból verbuválódtak. Tavaly főleg a fasori istentiszteleteken lehetett hallani minket, de volt egy kétnapos "turnénk" is Nyíregyházán, ahol az ottani gyülekezet és a lelkészek vendégszeretetét élveztük. Az éneklés mellett sokat játszottunk, megismerkedtünk a város helytörténeti jellegzetességeivel és műemlékeivel. Kiváló alkalom volt arra, hogy összekovácsolja a frissen alakult csapatot. Idén is tervezünk hasonló kirándulást, amellett, hogy minden hónapban éneklünk az istentiszteleten is. Főleg egyházi műveket éneklünk - ezek közül talán kiemelném W. Byrd miséjét és Purcel Magnificatját, mint hosszabb darabokat -, de több madrigál is szerepel repertoárunkon.
Nagy örömünkre idén új tagok csatlakoztak hozzánk, így körülbelül 12-15 fő mindig jelen van a próbákon, és egy időre a kórus jövője biztosítottnak látszik. A próbáink, melyek mindig áhítattal kezdődnek és egy csodálatos középkori Miatyánk eléneklésével záródnak, rendkívül jó, oldott hangulatúak. Az én életemben nagy ajándék ez, hiszen az együtt éneklés öröme számomra páratlan élmény, és lelkileg is feltölt. Bár mások nevében nem nyilatkozhatok, tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül.

Béndek Mátyás

Kedves Gyerekek!
Készüljünk együtt örömmel karácsonyra!
Ezt az éneket a gyermek-szeretetvendégségen tanultuk. Emlékeztek? Hozzátok magatokkal a fasori karácsonyi ünnepélyre!


ELINDULT MÁRIA

2. - Jó estét, bő kovács, adjál nékünk szállást! - Szállást néktek nem adhatok, mert sok vendégem van.
3. - Jó reggelt, bő kovács, mért nem adtál szállást? Mért nem adtál Szűzanyánknak éjszakára szállást?
4. - Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária, aranyból is, ezüstből is szállást adtam volna. Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna.

Ismered?
Móricka: Mama, Papa, kimegyek a kertbe cseresznyét szedni!
Szülők: De hát kisfiam! Most karácsony van!
Móricka: Tudooom, sapka, sál...

 

Hívogató

Gyermekek és ifjak karácsonyi ünnepélye
December 22-én, vasárnap, este 5 órakor a templomban várunk minden gyermeket, szülőket és nagyszülőket és az ifjúságot. Kérjük, pontosan érkezzenek. A közös ünnepléshez, aki tud, hozzon magával egy karácsonyi csengőt és az éneket a körlevélből. A gyermekek főpróbája dec. 21-én, szombaton de. 1/2 10 órakor lesz. Szeretettel a szervezők: Dorka, Kriszti, Vera, Péter

Ifjúság szilveszteri kirándulása
December 31-január 1-jén kétnapos szilvesztert tervezünk Nagybörzsönyben. Lesz egész napos kirándulás, játék, tánc, vacsora, éjféli istentisztelet, beszélgetés. Jelentkezni dec. 22-ig kell Kézdy Péter segédlelkésznél 800 Ft előleg befizetésével. Pontos tudnivalók a jelentkezéskor.

Az ifjúság receptje: keksztekercs
Egy sütemény, amit te is könnyen elkészíthetsz a karácsonyi asztalra. Próbáld ki! Az ifjúsági órán bevált.
1/4 kg háztartási keksz apró darabokra törve, 1 marék darabos dió, 1 marék mazsola - összekeverjük. Másik edényben 2 tojás, 1/4 kg cukor, 4 dkg kakaó, 20 dkg margarin, kicsi citromhéj, vaníliás cukor - összekeverjük, felforraljuk, és ráöntjük a kekszes keverékre. Összedolgozzuk, kicsit hűlni hagyjuk, olajozott celofán papírra tesszük, és hengert formálunk belőle. Lehűtjük, és másnap szeletelhetjük.

Rejtvény
Pásztorok őrködtek éjszaka a nyáj mellett, amikor az angyal megjelent nekik, és azt mondta: ... hogy mit? Azt megtudhatjátok, ha a nyíltól elindulva követitek a vonalat betűtől betűig.

TROSTBERGI TESTVÉRGYÜLEKEZETÜNKRŐL
A trostbergi Christuskirche nevű német gyülekezettel testvérkapcsolatunk 1996-ban kezdődött. Szeptemberben egy kis fasori küldöttség utazott Trostbergbe, majd évente felváltva látogattuk egymást. Első találkozásunkkor testvérgyülekezetünk egy almafát hozott nekünk ajándékba, utalva ezzel Luther Márton szavaira: "Ha tudnám, hogy holnap lesz a világ vége, akkor is ültetnék egy almafát!" Közös almafánk a Fasori Evangélikus Gimnázium udvarán áll. A trostbergi és a fasori gyülekezetek kapcsolata az almafához hasonlóan évről évre vastagodik, és terebélyesedik. Gyülekezeteink tagjai között baráti szálak szövődtek az évek során, ezzel is erősítve a kapcsolatunkat. Így találkozásaink során számíthatunk rá, hogy a vendégeket mind a két gyülekezetben szinte családtagként fogadják. Amikor együtt vagyunk, rengeteg kép készül a találkozóról, amelyek később is tanúskodnak a közösen eltöltött kellemes időről, amely függetlenül attól, hogy a bajor erdőkbe, a Frauen- és Herreninselre (Asszonyok és Urak szigete), vagy pedig a magyar Alföldre, illetve Révfülöpre, Herendre vagy Budapestre kirándultunk, mindig áldott és örömteli volt. Áldás kísérte a kapcsolatot akkor is, amikor lelkészeink, Uwe Hoffmann és Szirmai Zoltán, a másik gyülekezet templomában prédikált.
Idén szeptember végén egy kisebb küldöttség utazott Schrobenhausenba, ahol több más magyarországi gyülekezettel, a német és magyar püspökökkel együtt ünnepelhettük a bajor-magyar evangélikus testvérkapcsolat tíz éves fennállását. A találkozókról készített képek egy része megtekinthető templomunkban a bejáratnál.

Hullán Eszter

RENDSZERES ALKALMAINK

 • Gyülekezeti bibliaóra szerdán 3 órakor. Idős testvéreinkre tekintettel sötétedés előtti időpontban tartjuk.
 • A "Középnemzedék" bibliaórája minden hónap utolsó hétfőjén 6 órakor. Ezeken az alkalmakon a legkülönbözőbb témákról előadásokat hallgatunk meg vendégelőadóktól vagy a "Középnemzedék" tagjaitól. Az előadást általában élénk beszélgetés követi. Továbbra is várjuk a témajavaslatokat.
 • Családi istentisztelet minden hónap első vasárnapján de. 1/2 10 órakor. Hívjuk a gyermekeket, szüleiket, nagyszülőket, szomszédot, barátot.
 • Ifjúsági istentisztelet minden hónap utolsó vasárnapján du. 6 órakor. Ebben a tanévben vendég igehirdetők szolgálnak közöttünk. Az istentisztelet után a gyülekezeti teremben lehetőség van egy kis teázásra, beszélgetésre. Várunk minden fiatalt és családot.
 • Ifjúsági óra szombaton 6 órakor (14-30 éveseknek). Idén egy Jézus "engedelmesség-nélküli" és "törvény-nélküli" etikájáról szóló könyv fejezeteit beszéljük meg együtt vagy csoportokban. Van áhítat, és film, pingpong, süti, játék.
 • Fasori Fiatal-Öregdiákok Kórusa (FAFÖK) csütörtökön 7 órakor (18-28 éveseknek) Várunk minden énekelni szerető fiatalt.
 • Családi kirándulások minden hónap harmadik szombatján. Érdeklődni lehet Kézdy Péter segédlelkésznél. Várjuk a gyermekeket, testvéreket, szülőket, ifjakat, barátokat, szomszédokat jóleső gyaloglásra az erdőben.
 • Gyülekezeti hitoktatás 6-10 éveseknek kedden 1/4 5 órakor, 10-12 éveseknek szerdán 1/2 5 órakor. Konfirmációi oktatás: 12-13 éves kortól szombatonként du. 1/2 4 órakor. Várjuk a gyermekeket nemcsak a tanulás, de a barátság és igazán jó közösség lehetőségéért is.

 

ÜNNEPI ALKALMAINK

Gyermekek és ifjúság karácsonyi ünnepélye
Dec. 22-én vasárnap du. 5 órakor várunk minden gyermeket, szülőt, nagyszülőt templomunkban. Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával egy kis karácsonyi csengőt.

Dec. 24. Karácsony este du. 4 ó. - Karácsony esti istentisztelet (Szirmai Zoltán)

Dec. 25. Karácsony első napja
      De. 1/2 10 ó. - Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
      De. 11 ó. - Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
      Du. 6 ó. - Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Dec. 26. Karácsony második napja
      De. 11 ó. - Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán) Az istentiszteletet közvetíti a Kossuth Rádió. Kérjük néhány perccel korábban érkezzenek.
      Du. 6 ó. - Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Dec. 29. Karácsony utáni vasárnap
      De. 11 ó. - Istentisztelet úrvacsorával (Heinrichs Eszter)

Dec. 31. Óév este
      Du. 6 ó. - Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)

2003. jan. 1. Újév
      De. 11 ó. - Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
      Du. 6 ó. - Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

A körlevelet írták, szerkesztették, sokszorosították, hajtogatták, postázták: Benedek Attila, Béndek Mátyás, Brózik Vera, Fébé Bt., Füri Katalin, a gyülekezet asszonyai, Heinrichs Eszter, Hullán Eszter,  Muntag Andorné, Szirmai Zoltán, Kézdy Péter