default_mobilelogo

Amikor újra együtt voltak, így szólt tanítványaihoz Jézus: "Az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de harmadnap feltámad". Ekkor igen elszomorodtak. (Máté 17,22-23)

Kedves Testvéreink!

Megérthetjük a tanítványok szomorúságát. Jézus ugyan háromszor mondta nekik ezt a jövendölést, ám ők nem értették sem a mondat első felét és ezért a második felét talán meg sem hallották...
Pedig Jézus mondatában benne van egész megváltói szolgálata, a mélység és a magasság, az alászállás és a felemelkedés. E mondat mindkét felének megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy mi is Jézus követőinek, tanítványainak tarthassuk magunkat.
"Az Emberfia - emberek kezébe adatik, megölik." Fájóan egyszerűen fogalmaz Jézus. Nem "rossz emberekről" beszél, nem "gonosz ellenségről", csak emberekről. Ilyen - az ember! Hiába tett Jézus sok jót, hiába gyógyított betegeket, hiába beszélt a mennyei Atya szeretetéről, hiába óvta hallgatóit a bűnöktől - amikor eljött a "sötétség órája", elfogták, megkínozták, megölték. Megnemértésükkel, gyávaságukkal, árulásukkal - a tanítványok is hozzájárultak ehhez.
A Nagyhéten, különösképpen is Nagypénteken, mindnyájan elcsendesedünk és érezzük: Jézusnak a mi bűneinkért, közönyünkért, mulasztásainkért, szeretetlenségeinkért, indulatainkért is szenvednie kellett. Nem vagyunk mi sem jobbak régen élt elődeinknél! Csak az őszinte bűnbánat segíthet rajtunk. Ha ezekben a napokban úrvacsorát veszünk, feleljünk nagyon őszintén a gyónási kérdésekre: "Vallod-e magadat bűnösnek - Isten színe előtt?!"
De tudnunk kell: Jézus így is vállal minket! Ő nem szellemi, mitológiai lény, aki csak "látogatóba jött" az emberi világba. Ő magára vette emberi sorsunkat, bűneinkkel együtt, hogy Megváltónkká legyen!
Ennek felszabadító örömét azonban csak akkor élhetjük át igazán, ha Jézus mondatának második felét hittel fogadjuk: "de a harmadik napon feltámadt!" Isten elfogadta Jézus keresztáldozatát és a feltámadás már ennek ékes bizonysága! A Tőle kapott kegyelem és a Jézusban megmutatott üdvösség korszaka kezdődött el!
Az utat, amelyet Jézus végigjárt, nekünk is meg kell tennünk. Próbák, szenvedések, végül a halál is szegélyezik ezt az utat. De szomorúak, reménytelenek soha nem lehetünk: hiszen Jézus járt előttünk, és Ő a mi Útitársunk és Megváltónk.
Legyen hát mostani ünnepünk és ünneplésünk is ilyen örömbe torkolló hitvallás: a Feltámadás új fényt ad, új távlatot nyit előttünk!

Ünnepi alkalmaink:

 • Március 24. VIRÁGVASÁRNAP: 11 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással (Szirmai Zoltán):
 • Nagyheti igehirdetés-sorozatunk: Péter Jézus közelében
 • Március 25. HÉTFŐ 18 óra Nem eshet ez meg veled! (Kézdy Péter)
 • Március 26. KEDD 18 óra Péternél volt egy kard... (Szirmai Zoltán)
 • Március 27. SZERDA 18 óra Nem ismerem ezt az embert... (Kézdy Péter)
 • Március 28. NAGYCSÜTÖRTÖK 18 óra Úrvacsorai istentisztelet -Az én lábamat nem mosod meg soha! (Szirmai Zoltán)
 • Március 29. NAGYPÉNTEK:
  8 óra Úrvacsorai istentisztelet (Kézdy Péter)
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Istentisztelet passióval, úrvacsorával -gyermekek szolgálatával- Múlt és jövő. (Szirmai Zoltán)
 • Március 30. NAGYSZOMBAT: 18 óra -Passiójáték- gyülekezet ifjúságának előadásában (Kézdy Péter)
 • Március 31. HÚSVÉTVASÁRNAP:
  6 óra Hajnali istentisztelet (Kézdy Péter) utána közös reggeli a gyülekezeti teremben
  1/2 10 Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Kézdy Péter)
 •  Április 1. HÚSVÉTHÉTFŐ:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
  18 óra Esti istentisztelet (Kézdy Péter)
 • Családi istentiszteletet minden hónap első vasárnapján tartunk (legközelebb április 7-én!), 1/2 10 órakor (Muntag Andorné)
 • Április 14. Húsvét utáni 2. vasárnap:
  11 óra Istentisztelet (Muntag Andorné) - (Ezen az istentiszteleten búcsúzunk el a 27 éven át közöttünk szolgált Muntag Andornétól, aki más szolgálati területen folytatja munkáját.)
  18 óra Szabó István (Svédország) Pánsíp-hangversenye (Vivaldi, Bach, Purcell, Händel, Beethoven, Mozart művek)

Gyülekezeti híreink:

 1. Hamarosan beszerelésre kerülnek új, színes ólomablakaink a földszinti oldalhajóban.
 2. A Fiatal-Öregdiákok Kórusába szeretettel várjuk az elmúlt 10 évben érettségizetteket. A próbákat csütörtökönként 19 órakor a gyülekezeti teremben tartjuk.          
 3. Április 27-én, szombaton gyülekezeti busz-kirándulást tervezünk Veszprém-Nagyvázsony útvonalon. Aki részt kíván venni, kérjük jelezze!
 4. Tudatjuk még, hogy az idei konfirmáció május 19-én, Pünkösd ünnepén lesz. Előtte 18-án szombaton 17 órakor vizsga.
 5. A fiatalok és gyermekek nyári nomád tábora július 16-23. között lesz a Börzsönyben. Részletekről Kézdy Péter segédlelkésztől.
 6. Ezúton is szeretnénk megköszönni egyházi életünkben való részvételüket! Istentiszteleteinkre nagy szeretettel várjuk azokat is, akik ritkábban jönnek, vagy már elköltöztek területünkről. - Köszönjük anyagi támogatásukat is, a legkisebb összegtől a meghatóan nagy adományokig. Igyekszünk minden forinttal jól sáfárkodni! - Köszönjük a Magyarországi Evangélikus Egyház 0035-ös kódszámára felajánlott adó 1%-ukat is, mely egész egyházunkat segíti.
 7. Kérjük, hogy ha ünnepek előtt, vagy után idősek és betegek háznál szeretnének úrvacsorát venni, jelezzék ezt telefonon!
 8. Végül szeretnénk kérni minden Testvérünket, hogy az előttünk lévő országgyűlési választásokon aktívan vegyenek részt, és bölcs döntésükkel segítsék hazánk életét, jövőjét, boldogulását! Ez keresztyéni és hazafias kötelességünk és felelősségünk.

Minden kedves Testvérünknek és szeretteiknek Isten áldásában és a húsvéti örömben gazdag ünnepeket kívánunk!

A gyülekezet lelkészei, tisztségviselői és presbitériuma  2002 húsvétján