default_mobilelogo

"Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget..." (Máté 9,35)

Kedves Testvéreink, Kedves Fasoriak!

Mi is szeretnénk karácsonyi levelünkkel bejárni a városunkat, gyülekezetünket, bekopogtatni otthonaikba, a Jézusról szóló -és fent idézett- jóhírt elmondani.
Jézus bejárta az utcákat, tereket, otthonokat, istentiszteleti helyeket, kereste azokat, akik szívesen meghallgatták, kértek valamit tőle, elfogadták tanítását, tanácsait. Tudjuk azonban az evangéliumi leírásokból, hogy nem mindenki hallgatott szavára, nem minden otthon nyílt meg előtte, nem mindenki értette meg az Isten szeretetéről és irgalmáról szóló bizonyságtételét. -Akik azonban megnyitották szívüket- azok lélekben meggazdagodtak, testi-lelki erőtlenségeikből meggyógyultak...
Ebben az évben levelünkkel ezt a gondolatot szeretnénk mi is aláhúzni: megtalál-e bennünket a kereső Jézus?! Megnyitjuk-e otthonunkat őelőtte, elmegyünk-e arra az "istentiszteleti helyre", ami a mi templomunk, a mi gyülekezetünk otthona?!
Nemrégen egy szép hangversenyen zsúfolásig megtelt fasori templomunk, még állóhelyet is nehéz volt találni. Egy idős testvérünk azt mondta: ez régebben, a háborút követő években minden vasárnap így volt, még a Gimnázium dísztermében is kellett párhuzamos istentiszteletet tartani, hogy mindenki elférjen...
Tudjuk, változnak az idők, körülmények, gyülekezetünk kor szerinti összetétele. Sok az idős ember, akik már nehezebben mozognak. - Sok a fiatalabbak elfoglaltsága, melyek még a vasárnapokra is kiterjednek. Mégis azt kérjük: aki teheti, becsülje meg jobban a lélek erősítésének lehetőségeit, Isten igéjének hallgatását és befogadását, istentiszteleteink és bibliaóráink alkalmait, a fiatalok (akik talán a konfirmáció jó emlékeit még őrzik) összejöveteleit. Legyen újra igazi ünnep minden olyan alkalom, amelyen Jézussal találkozhatunk! Mert hisszük, hogy Ő ma is bejárja városunkat, és keresi azokat, akiknek éppen az Ő gyógyító szavára és szeretetére van szükségünk!

Ünnepi alkalmaink:

 • Gyermekek és ifjúság karácsonyi ünnepélye december 23-án vasárnap 17 órakor templomunkban.
  Szeretettel várjuk a családokat gyermekeikkel együtt!
 • December 24. 16 óra Karácsonyesti istentisztelet (Szirmai Zoltán)
 • December 25. Karácsony I. ünnepe:
  1/2 10 Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)
 • December 26. Karácsony II. ünnepe:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
  18 óra Esti istentisztelet (Kézdy Péter)
 • December 30. vasárnap
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
 • December 31. év utolsó napja
  18 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
 • 2002. január 1. Újév
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)
 • Gyülekezeti bibliaóráinkat szerdánként 15 órakor tartjuk gyülekezeti termünkben. Konfirmációi órák: szombatonként 1/2 4 órai kezdettel, ifjúsági összejöveteleink ugyancsak szombaton 18 órakor (fiatalabbak), 1/2 8 óra (idősebbek).

Betegekhez, idős, otthonukat elhagyni nem tudó testvéreinkhez kérés szerint szívesen viszünk úrvacsorát otthonukba.

Gyülekezeti híreink:

 1. Tavasszal kerülnek a már készülő új, színes ólomüveg ablakaink helyükre, a földszinti oldal-hajóban. A négy ablak az evangélisták szimbólumait ábrázolja majd.
 2. Ugyancsak tavasszal tudunk nekifogni a templomfalak vizesedése okainak felderítéséhez és megszüntetéséhez.
 3. Az előttünk lévő évben kell orgonánkat is megtisztítani és bővíteni.
 4. Megalakult gyülekezetünk fiatalokból álló énekkara. Szeretettel hívunk minden énekelni tudó és szerető testvérünket a csütörtökön 19 órakor tartandó próbákra, Damjanich utcai gyülekezeti termünkbe.
 5. Szeretettel kérjük, hogy önkéntes egyházfenntartói járulékukkal és adományaikkal ezután is segítsék gyülekezetünk életét, működését, ki-ki teherbíró képessége szerint. (Evangélikus Országos Egyház ajánlása: évi jövedelmüknek 1%-a.)
 6. Kérjük, hogy ha olyan evangélikus családtagról, vagy ismerősről tudnak, aki nem szerepel nyilvántartásunkban (nem kap körlevelet) -értesítsenek erről bennünket személyesen, telefonon, vagy levélben, hogy őket is felvehessük gyülekezeti tagjaink sorába! Azt is kérjük, hogy ha valaki nem kívánja körleveleinket megkapni bármilyen okból, erről is értesítsen minket!
 7. A jövő évi általános választások hazánk életének újabb 4 esztendejét határozzák meg. Szeretettel kérjük, menjenek el szavazni és felelős döntésükkel gyakorolják állampolgári jogaikat!
 8. Kérjük, hogy az adóbevallás idején adójuk 1%-át evangélikus egyházunknak ajánlják fel (0035). A második 1%- ot alapítványoknak lehet ajánlani. Fasori Gimnáziumunk alapítványának neve és száma: Evangélikus Gimnázium alapítvány - 19007263-1-42

    Minden kedves testvérünknek áldott, szeretetben és békességben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánnak a gyülekezet lelkészei és vezetősége 2001. karácsonyán