default_mobilelogo

"Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van... (Róm 13,12)

Kedves Testvéreink! Kedves Fasori Gyülekezet!

Ebben az esztendőben korán beköszöntött a tavasz! Rövid volt a téli sötétség, kevés hó hullott és hamar megjött az enyhe idő és a napsütés. Igaz, folyóink áradása idén is sokezer otthont tett tönkre és sok ezer embert tett hajléktalanná, de nagy volt az összefogás is és reméljük, hogy nemsokára ők is új otthonukba költözhetnek.
A tavasz varázslatos évszak. Úgy érezzük, új erőre kapunk, szebbnek látjuk az életet. Ehhez persze az is szükséges, hogy lelkünkbe is beengedjük Isten világosságát, szeretetének napsütését!
A Húsvét - a világosság ünnepe! Megelőzi a sötétség ideje, ahogyan Jézus mondja elfogatásakor: "Ez a ti órátok, a sötétség hatalmának ideje!" (LK 22,53/b.) Jézus néhány óra alatt mindent átélt, amit mi egy életen át alkalmanként átélhetünk: árulás, gonosz indulatok, emberekben való csalódás, hamis vádak, méltatlan szenvedés, megaláztatás, kínos halál. Ám Ő felkészült mindezekre, hiszen magára vette bűneinket, hűtlenségeinket, megaláztatásainkat, szenvedéseinket. Ő mindezt értünk tette, a sötétség hatalmát kellett legyőznie. Ám feltámadásakor mindez új értelmet kapott! Legyőzte a "sötétség hatalmát", legyőzte a bűnt és a halált! Az "éjszaka elmúlt" - és ezt a hit által azóta is folyamatosan megtapasztalhatjuk, a "nappal pedig már egészen közel van" - minden egyes hitből fakadó imádság, minden egyes hittel vett úrvacsora, minden egyes hitből fakadó önzetlen szeretetérzés és cselekedet - a krisztusi nappalt hirdetik! Nem kell többé rettegnünk az életben, és nem kell rettegnünk a halál közelébe érve sem. Jézus, feltámadása után nem ment el Kajafás és Annás főpapokhoz, nem ment el Pilátus helytartóhoz, hogy folytassa vele a beszélgetést az "igazságról", vagy arról, hogy igazolja: "az én országom nem e világból való!" De elment a tanítványaihoz és csendesen mondta: "Békesség néktek!" - Ők megértették és a szívük valóban megtelt békességgel és örömmel.
Azt kívánjuk gyülekezetünk minden tagjának, hogy a húsvéti fény világítson be a szívükbe, bármilyen sötétségekkel vívódtak is korábban. Azt kívánjuk, hogy a Krisztus békessége és a feltámadás öröme hozza el az igazi "lelki tavaszt" életünkbe!                                                                                

Ünnepi alkalmaink:

 • Április 8. VIRÁGVASÁRNAP: 11 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással (Szirmai Zoltán)
 • Nagyheti sorozat: Jézus felkészíti övéit
 • Április 9. Hétfő 18 óra Jeruzsálem, Jeruzsálem... (Lk 13,34-35) Szirmai Zoltán)
 • Április 10. Kedd 18 óra Péter iskolája (Lk 22,31-32, 61-62) (Kézdy Péter)
 • Április 11. Szerda 18 óra Pártfogót küldök... (Jn 14,12-19) (Muntag Andorné)
 • Április 12. NAGYCSÜTÖRTÖK 18 óra Akik majd hisznek... (Jn 17,20) Istentisztelet úrvacsoraosztással (Szirmai Zoltán)
 • Április 13. NAGYPÉNTEK:
  8 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással (Muntag Andorné)
  11 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással (Szirmai Zoltán)
  18 óra "Íme a te anyád!" (Jn 19,25) Szirmai Zoltán - Muntag Andorné)
  Istentisztelet: passióolvasás a hittanos gyermekek közreműködésével, úrvacsoraosztással
 • Április 14. NAGYSZOMBAT:
  18 óra Váratlan hit (Mk 15,38-39. Kézdy Péter) "Emberek a kereszt körül" - jelenet a gyülekezet ifjúságának az előadásában
 • Április 15. HÚSVÉTVASÁRNAP:
  5 óra Hajnali istentisztelet (Kézdy Péter)
  1/2 10 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  11 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Kézdy Péter)
 • Április 16. HÚSVÉTHÉTFŐ:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  18 óra Esti istentisztelet (Kézdy Péter)

Gyülekezeti és egyházi híreink:

 1. Örömmel mondhatjuk, hogy templomunk szépsége már ismertté vált egész egyházunkban. Megszaporodtak az esküvői szolgálatok, közegyházi rendezvények, hangversenyek a Fasorban. -Ezt a szépséget szeretnénk tovább fokozni azzal, hogy a földszinti oldal-ablakokat is színes ólomüveg ablakokra cseréljük. A négy evangélista szimbólumai lesznek az egyes ablakok díszítőelemei. Erre a célra már érkeztek felajánlások és adományok.
 2. Megoldandó feladat a templomfalak talajvíztől eredő nedvesedésének megszüntetése. Örömmel fogadunk minden tanácsot és javaslatot ezzel kapcsolatban. Templomunk nincsen alápincézve, ezért keressük a legjobb módszert és megoldást!
 3. Készülünk az idei konfirmációra, Istennek hála ebben az évben is népes csapat készülődik a május 19-20-i vizsgára és ünnepélyre. Imádkozzunk értük!
 4. Az árvízkárosultak megsegítésére már tartottunk offertóriumot. A további adományokat e célra április végéig kérjük.
 5. Május 5-én gyülekezeti autóbusz-kirándulást tervezünk Eger városába és környékére. Aki részt kíván venni, kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezzék!
 6. Pünkösdkor ismét kedves látogatókat várunk bajor testvérgyülekezetünkből, Trostbergből.
 7. Július 2-7. között családi csendeshetet rendez a Pesti és a Budai Egyházmegye Piliscsabán, az evangélikus konferenciaközpontban. Egyénileg, családosan is részt lehet venni. Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat!
 8. A gyülekezeti ifjúság Kézdy Péter segédlelkész vezetésével nyári táborozást szervez július 24-31. között a Bakonyba.
 9. Országos Egyházunk a millenniumi év lezárásaként augusztus 18-19-én Orosházán rendez Országos Egyházi Találkozót, hazai és határon túli magyar evangélikusok számára. A busz-rendelés és az ottani elszállásolás miatt erre is kérjük előzetes jelentkezésüket!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

A Gyülekezet Vezetősége  Budapest, 2001. Húsvétján