default_mobilelogo

"Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Az Úr jön hatalommal!" Ézs 40,3.10.

Kedves Testvéreink, Kedves Fasori Gyülekezet!

Ez a prófétai felszólítás Keresztelő János szolgálatával valósult meg: ő volt Jézus útkészítője. Ő tudatosította hallgatóiban, hogy bűneink és keserűségeink lelki pusztaságaiból és kietlenségeiből van szabadulás. Ő tette fogékonnyá az emberek szívét arra, hogy az utána érkező Jézus szavait és tetteit már felfokozott várakozással kísérjék.
A mi mai szolgálatunk hasonló Keresztelő Jánoséhoz: sokféle lelki pusztaság és kietlenség van az emberi szívekben. Lelki gondok, családi gondok, anyagi gondok, közéleti feszültségek melyeket magunkban hordozunk, és nehezen szabadulunk tőlük. Istentiszteleteinken, bibliaóráinkon, de még ezzel a gyülekezeti levéllel is Jézus útegyengetői szeretnénk lenni, lehetővé tenni, hogy olvasóink megérezzék: Jézus azért jött, hogy feloldja feszültségeinket, bűnbánatra és megbocsátásra tanítson. Minden Jézusról szóló újszövetségi történet ezt mutatja: Ő megértette az emberek gondjait, komolyan vette azokat - és segített a rászorulókon. Isten szeretetét hirdette és az élet megújulásának lehetőségét. Gyógyított testi és lelki bajokat, ehhez azonban szükség volt az illető emberek hitére és bizalmára, lelki befogadó készségére.
Ádventi időszakban vagyunk, újra és újra átélhetjük a csodát: az Úr jön hatalommal! Hozzánk is jön, megérkezik, hatalma nem ítéletét, hanem szeretetét jelenti. Életünk azonban véges: nem tudhatjuk, hány ádventet és hány karácsonyt élhetünk még meg. Ezért legyünk figyelmesek és nyitott szívűek: mit akar mondani e mostani ünnepeken nekünk az érkező Úr?! Életünk mely területén kell változtatnunk, panaszaink helyett a reménységet erősítenünk, egymásnak megbocsátanunk, Isten előtt megalázkodnunk?
Így tette gazdaggá és örömtelivé ünnepeinket, járhatóvá göröngyös útjainkat az ádventi és karácsonyi evangélium mai üzenete.

Ünnepi alkalmaink:

 • Gyermekek és ifjúság karácsonyi ünnepélye december 22-én pénteken 17 órakor templomunkban. Szeretettel várjuk a családokat gyermekeikkel együtt!
 • December 24.
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
  16 óra Karácsonyesti istentisztelet (Szirmai Zoltán)
 • December 25. Karácsony I. ünnepe:
  1/2 10 Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  11 óra ünnepi istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Kézdy Péter)
 • December 26. karácsony II. ünnepe:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Muntag Andorné)
  18 óra Esti istentisztelet (Kézdy Péter)
 • December 31. év utolsó napja:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)
 • 2001. január 1. Újév:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)
  18 óra Esti istentisztelet (Muntag Andorné)
 • Január 6. Vízkereszt ünnepe:
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Kézdy Péter)
 • Január 7.
  1/2 10 Családi istentisztelet (Muntag Andorné)
  11 óra Istentisztelet úrvacsorával (Szirmai Zoltán)

Gyülekezeti híreink:

 1. 2000. szeptember 1-től kezdődően új segédlelkész szolgál gyülekezetünkben: Kézdy Péter, akinek ez az első szolgálati helye. Fogadjuk szolgálatát szeretettel!
 2. Ismét egy kedves és népes "csapat" (22 fő) készül a jövő évi konfirmációra. Imádkozzunk értük!
 3. Templomunk újabb értékkel gyarapodott: a karzaton lévő kerek ablakban Kiss Miklós üvegművész munkája nyomán elhelyezhettük a szépen felújított eredeti Róth Miksa ólomüveg táblát, mely a kereszt Krisztusát ábrázolja.
 4. Terveink között szerepel a földszinti oldalablakok színes, figurális ólom-ablakokra való cseréje. Szeretettel kérjük, hogy ha idősebb testvéreink közül valakinek a birtokában lenne olyan fénykép, amely az oldalablakokat ábrázolja a második világháború előtti állapotukban, bocsássa azt rendelkezésünkre rövid időre.
 5. Ebben az esztendőben valósult meg toronyóránk és harangjaink összehangolása is, így harangszó jelzi az időt, negyedóránként, valamint délben és este hosszabban. A templomunk környékén lakók és dolgozók örömmel fogadták ezt.
 6. Karácsonyi és húsvéti körleveleinkhez csekklapot mellékelünk. Kérjük, hogy ne vegyék ezt tolakodásnak, hiszen csak ezen a módon tudjuk egyházszeretetből fakadó és nélkülözhetetlen támogatásukat kérni és elfogadni. Minden egyes forintnak jelentősége és helye van templomunk és gyülekezetünk életének fenntartásában. Szeretettel kérjük további támogatásukat is!
 7. Az 1%-os felajánlás a jövedelemadó összegéből a Magyarországi Evangélikus Egyháznak adható: 0035 számon. - A második 1% alapítványnak adható. Gyülekezetünknek nincs alapítványa. A Fasori Evangélikus Gimnáziumnak van: 19007263-1-42 számon. Az e számra adott felajánlás a Gimnázium működését segíti.
 8. 2001. évben hazánkban népszámlálás lesz. Szeretettel kérjük Testvéreinket, hogy töltsék majd ki őszintén a név nélküli íveken a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdést is. Evangélikus egyházunk (és más egyházak) létszáma ugyanis hosszú évtizedek után, ennek alapján lesz megállapítható és az állami működési támogatás mértéke is ettől függ.

Szeretettel köszöntjük otthonaikban minden egyes gyülekezeti tagunkat és szeretteiket, szép és áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk

A Gyülekezet Vezetősége