default_mobilelogo

Tartalomjegyzék

A fasori templom volt az első Budapesten, ahol kizárólag magyarul folyt az istentisztelet. Abban az időben ugyanis – a hazai evangélikusság történeti hagyományainak és etnikai összetételének megfelelően – a Deák téri templomban magyarul és németül, a budai várbeliben többnyire magyarul, néha azonban németül, a Rákóczi útiban pedig szlovákul tartották az istentiszteletet.

Gyülekezetünkben szolgált Peskó Zoltán orgonaművész, kántor és karnagy 1929-1963-ig. Gyülekezetünk hálás szeretettel emlékszik reá.

A második világháborúban gyönyörű ablakainkat kilökte a légnyomás. 1952-ben az államosítás során elvették tőlünk gimnáziumunkat. Templomunkat teljes belső díszítő festéssel 1973-74-ben az Országos Egyház költségén restauráltattuk. Az új díszítő festés Kovács Géza mester munkája.

A rendszerváltás nagy fordulatot hozott gyülekezetünk életében. 1989. szeptemberében – 37 évi szünet után – ismét elkezdődött a tanítás a  Fasori Evangélikus Gimnáziumban. Szintén ebben az évben újult meg két manuálos orgonánk is, melyet három regiszterrel, 21 regiszteresre bővítettek. 1993-ban belülről teljesen felújítottuk gyülekezetünk tulajdonában lévő lakóházat. Templomunk régi, a második világháború óta működésképtelen toronyóráját kicseréltettük, 1995 óta mutatja ismét az időt. 1996-ban lakóházunk utcai homlokzatát újítottuk fel, ekkor került sor templomunk külső vakolására és festésére is. Krisztust és a négy evangélistát ábrázoló 21 négyzetméteres három üvegtábla, melyet eredeti kartonok és fényképek alapján Kiss Miklós üvegművész készített, 53 év után 1997-től újra a helyén áll. A szentély többi négy üvegablaka 1999. óta díszíti templomunkat. Az ablakokkal együtt – 1999. október 10-én – szentelte fel Dr. Harmati Béla püspök a templomtorony csúcsának zárókövét, valamint a második világháborúban elvitt harangunk helyett egy új, egyik gyülekezeti tagunk által adományozott harangot. Új harangunk a három közül a legnagyobb, 710 kilogrammos. Oldalhajó karzata fölötti kerek, – a megfeszített Krisztust ábrázoló – eredeti Róth Miksa ablak felújítás után került szentélyünkből végleges helyére. 2002. pünkösd ünnepére beszerelésre kerültek új, színes ólomablakaink a földszinti oldalhajóban. Ezek az ablakok már nem az eredetiek másolatai, mert sajnos ezekről nem maradt fenn egyetlen terv, vagy fotó se. Négy új üvegablakunk a négy evangélista szimbólumát ábrázolja, melyeket Kiss Miklós üvegművész tervezett és készített.

Templomunk új hangosítási rendszere 2007 ádventjében készült el. Régi, elavult hangosítási rendszerünkre sok panasz érkezett: a templom bizonyos részeiből nagyon nehezen lehetett hallani a prédikációt, a liturgiát pedig nagyrészt kihangosítás nélkül végezték lelkészeink. Újdonság az ún. „indukciós húr” is, amely nagyothalló testvéreink számára jelent segítséget. Az adományokon túl önkormányzati pénzből valósult meg a beruházás.